Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinių sąjungų atstovų susitikimo su PAGD vadovybe apibendrinimas
2018-12-13

Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga (UGPS) šią savaitę susitiko su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vadovais. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta einamiesiems tarnybos reikalams apžvelgti. Jūsų dėmesiui - glaustas svarbiausių susitikime diskutuotų klausimų apibendrinimas. 

 

PAGD organizuos ir suderins su UGPS pareigūnų vertinimų strategiją ir svarbiausius principus iki 2019 m. sausio 15 d. Vėliau, tačiau dar prieš prasidedant vertinimams, Valdybose esantys UGPS atstovai bus informuoti apie konkrečius planuojamus vertinimus.

 

PAGD iš Vidaus reikalų ministerijos dar negavo informacijos apie valdybų viršininkų atranką ir skyrimą. Visgi yra teismų praktika, numatanti, jog atrankos vyks tik tada, kai į vieną vietą bus bent keli kandidatai. Iki šių metų gruodžio 25 d. PAGD įsipareigojo nustatyti kriterijus, kam bus suteikta pirmenybė užimti pareigas.

 

UGPS netrukus gaus visus dokumentus, susijusius su naujaisiais Valdybų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo reglamentais, kitais administravimo klausimais. Minimalūs finansai bus skiriami ir savoms PGT reikmėms (pagal dabar maždaug naudojamas sumas)

 

Informacija apie skiepus: vakcinos pirmam ir antram skiepams jau yra. Šiuo metu PAGD renka informaciją apie norinčius skiepytis. Savo norą skiepytis pareigūnas turės patvirtinti parašu, kadangi yra buvę situacijų, kai užsirašę pareigūnai galiausiai neatvykdavo skiepytis. Po pirmojo skiepo bus aiškus pinigų poreikis antram. Trečiam skiepui Vilniuje yra 14 vakcinos dozių.

 

Iki liepos 1 d. PAGD nustatys minimalius uniformos skalbimo ir džiovinimo patalpų/spintų reikalavimus, sužinos, kiek komandų/PGT neatitinka minimalių reikalavimų ir įvertins kiek tai kainuoja. Po liepos 1 d., pagal finansines galimybes, bus organizuojami pirkimai ir patalpų įrengimas, pradedant nuo turinčių mažiausiai tokių įrengimų.

 

Narus numatoma palikti tik 5 Valdybose (ar PGT/komandose).

 

Iki 2019 m. sausio 15 d. bus peržiūrėtas PAGD direktoriaus įsakymas, o UGPS bus supažindintas su projektu, siekiant įtraukti minimus cheminių incidentų likvidatorius ir nestatutinius ugniagesius gelbėtojus į sąrašą dėl priedo už pavojingas sąlygas valandinio įkainio padidinimo.

 

Iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos PAGD išleis kompensavimo tvarką dėl netyčinės žalos padarymo ir atlyginimo (VRM neturi draudimo fondo, nors teigė jį įsteigusi).

 

Nuo 2019 m. liepos 1 dienos bus peržiūrėtos ir suvienodintos pareigybinės instrukcijos visame PAGD, su kai kuriomis vietinėmis išimtimis, jei pareigūnas sutinka su papildoma funkcija ir yra pajėgus ją vykdyti. 

 

PAGD nedelsiant spręs Telšių APGV susidariusią situaciją, kur 10 šalmų tenka 40-čiai pareigūnų. UGPS bus informuota apie sprendimus.  

 

UGPS pirmininkas informavo PAGD vadovybę, kad pagal naują Valstybės tarnybos įstatymą įstaigoje turi būti sukurta darbo apmokėjimo sistema valstybės tarnautojams. Panaši sistema dirbantiems nuo 2018 m. jau turėjo veikti ir pagal Darbo kodeksą. Pagal tai,  darbo užmokesčio pagrindinė (ne kintamoji) dalis (koeficientas) pas juos turi skirtis nuo stažo tose pareigose (pavyzdžiui, nustatytas stažo neturinčio nestatutinio ugniagesio koeficientas yra 3,2. Jis didinamas turintiems 2, 5 ir didesnį nei 10 metų stažą. Tuomet, 2 metus išdirbusio ugniagesio koeficientas turi būti 3,27,  penkis metus – 3,34 ir pan.).

 

PAGD direktorius pažadėjo spręsti šį klausimą su departamento teisininkais ir finansininkais, o apie sprendimus informuoti UGPS.

 

PAGD vadovybė sutiko su pasiūlymu visiems vadovams (pradedant nuo pamainos vadais) rengti lyderystės kursus. Sutarta, kad paskyrus naują UGM vadovą (šiuo metu vyksta jo patikrinimas po atrankos) bus startuojama su šia ir konfliktų valdymo mokymo programa. 

 

UGPS atstovai taip pat susitiko su Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos viršininku, kur informavo apie galimai vykstančius piktnaudžiavimus tarnyba, diskutavo apie smulkų kyšininkavimą, būtinybę keisti vadovų, o taip pat ir ugniagesių, požiūrį į tarpusavio santykius.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?