Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinių sąjungų ir Policijos departamento vadovų susitikime – svarbių klausimų sprendimas
2020-01-21

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel, Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos (LPDPS) pirmininkas Saulius Grigonis, organizacijos vicepirmininkė Vaida Bratcher ir tarybos narys Mindaugas Kriščiokaitis dalyvavo Policijos departamento vadovybės inicijuotame susitikime su socialiniais partneriais. Susitikimo metu daugiau dėmesio susilaukė Nacionalinės kolektyvinės sutarties policijos sistemoje įgyvendinimas, o taip pat darbuotojų kelionės išlaidų nepriemokos ir profesinių sąjungų nario mokesčio nuskaičiavimas. 

 

Diskusijose dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties įgyvendinimo profesinių sąjungų atstovai kėlė kadenciją baigusios Policijos departamento vadovybės stabdytą sutarties nuostatų, susijusių su papildomų dviejų dienų atostogų profesinės sąjungos nariams, įgyvendinimo klausimą. 

 

„Noriu pasidžiaugti, kad su naująja departamento vadovybe mums, atrodo, pavyko rasti visus tenkinantį sprendimą, o šis klausimas daugiau nebebus sprendžiamas teismuose. Papildomų dviejų atostogų profesinių sąjungų nariams klausimas pagaliau įtrauktas į policijos savitarnos portalo grafas, susijusias su kasmetinėmis atostogomis. Dar liko suderinti keletą niuansų, tačiau tai tik detalės“, – sako S. Grigonis. 

 

Kelionės išlaidų nepriemokos, profesinių sąjungų atstovų teigimu, atsirado kompensavimo sumas neteisėtai sumažinus dyzelinių automobilių vairuotojams. Departamento vadovybė pažymėjo, kad ši įstaiga pirmoji iš VRM pavaldume esančių organizacijų išsprendė šį klausimą ir nepriemoka pareigūnams buvo išmokėta dar iki šių metų pradžios. 

 

Tiesa, šios nepriemokos kol kas neišmokėtos sistemoje jau nebedirbantiems darbuotojams. Jie dėl nepriemokos paskaičiavimo ir išmokėjimo turi asmeniškai kreiptis į Policijos departamento Buhalterinės apskaitos valdybą su atitinkamu prašymu. Tą patį turi padaryti ir tebetarnaujantys pareigūnai, pastebėję netikslumus dėl jiems išmokėtų nepriemokų sumų.

 

Klausimas dėl profesinių sąjungų nario mokesčio paskaičiavimo iš atlyginimo buvo atidėtas abipusiu sutarimu. Šis klausimas bus sprendžiamas tiksliniame susitikime, kuris bus surengtas sausio 27 d. 

 

Audringas diskusijas susitikimo metu sukėlė S. Grigonio iškeltas klausimas dėl liūdnai pagarsėjusių „webinarų“. Departamento atstovai atkakliai laikėsi pozicijos, jog jie yra reikalingi, nors ir sutiko, kad „webinarų“ kokybė, apimtis, o taip pat atsiskaitymo už įgytas žinias būdas galėtų būti tobulinami. 

 

„Įsisenėjusių problemų sprendimo prasme šis susitikimas buvo didelis žingsnis į priekį. Buvusi departamento vadovybė tam neskyrė nė menkiausio dėmesio, tad pažanga – akivaizdi. Žinoma, ne dėl visko pavyko sutarti pirmuoju bandymu, tačiau esu tikras, jog ledai pajudėjo“, – sako LPDPS pirmininkas.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?