Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinių sąjungų nariai susitiko su Aplinkos apsaugos departamento vadovais
2022-10-31

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai vakar susitiko su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) vadovybe. Susitikime dalyvavo ir gausus būrys AAD darbuotojų.

 

Susitikimo metu buvo keliami klausimai dėl AAD esamos finansinės situacijos, neeilinių vertinimų, priemokų už papildomą darbą, dėl konkursų skelbimo, laisvoms pareigybėms užimti, taip pat dėl 2023 m. numatytos AAD struktūros vizijos aptarimo.

 

 AAD darbuotojams itin aktualus ir skausmingas yra klausimas, susijęs su mažu darbo užmokesčiu ir darbo krūviais, ypač atostogų laikotarpiu, kuomet reikia pavaduoti kolegas. LAASDPS turimais duomenimis, iš 435 AAD kontrolę atliekančių specialistų, maždaug 20 proc. gauna 750-850 eurų (į rankas) atlyginimą (be priedų ir priemokų), 33 proc. – iki 950 eurų, 29 proc. – iki 1000 eurų. Vadinasi, net 82 proc. AAD darbuotojų atlyginimas (be priedų ir priemokų) yra nuo 750 iki 1000 eurų. Toks darbo užmokestis, profesinės sąjungos atstovų vertinimu, yra visiškai nekonkurencingas, nemažai AAD specialistų, įgavę patirties aplinkosaugoje, pereina į kitas institucijas, ypač dažnai randa darbus savivaldybėse, kur atlyginimas iš karto yra ženkliai didesnis nei AAD.

 

Situaciją aštrina ir tai, kad apie 40 AAD pareigybių yra neužimta. Vadinasi, šių neužimtų pareigybių krūvis gula ant likusių darbuotojų pečių. Taip pat neramina faktas, kad AAD steigia naujus padalinius, kurių išlaikymui nenumatytas papildomas finansavimas. Tokiu atveju bus naudojami AAD esami finansiniai ištekliai. 

 

AAD direktorius G. Kadziauskas informavo, kad Aplinkos ministerija skirs papildomai darbo užmokesčio fondo lėšų šiems metams. Todėl planuojama darbuotojams skirti priemokas ir vienkartinius priedus. Visgi informacija apie kitų metų planuojamus biudžetus džiuginti negali, nes AAD neplanuojama skirti papildomų finansų, vadinasi įstaigos biudžetas liks toks pat, kaip 2022 m. tai reiškia, kad AAD darbuotojai už labai gerai atliktas metines užduotis galės būti paskatinti tik padėkomis ar kitais nematerialiniais skatinimais. 

 

Susirinkusieji darbuotojai išsakė susirūpinimą tokia situacija AAD, išsakė savo ir kolegų lūkesčius bei nuogąstavimus, kad nemaža dalis specialistų stebi pasiūlymus kitų institucijų, eina į konkursus ir palieka AAD dėl per mažų atlyginimų. Ši materialinė priežastis yra viena iš dažniausiai kolegų įvardijamų, kaip pagrindinė priežastis paliekant darbą AAD.

 

„LAASDPS ieško optimalių sprendimų, kaip motyvuoti ir išlaikyti AAD specialistus. Kadangi susitikimo metu neišgirdome aiškių atsakymų, kaip gyvensime 2023 m., tai tikimės, kad tai pavyks išsiaiškinti per šios savaitės susitikimą su aplinkos ministru. Darbuotojai yra labai nusivylę dėl mažų, nūdienos neatitinkančių atlyginimų, todėl LAASDPS imsis visų įmanomų veiksmų, kad situacija keistųsi į gerąją pusę, o specialistų atlyginimai už jų sunkų darbą būtų adekvatūs, – sako LAASDPS pirmininkas V. Laukys.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?