Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinių sąjungų pagalba padėjo pareigūnei įrodyti, kad jos tarnybinės veiklos vertinimas buvo atliktas nevisapusiškai ir neobjektyviai
2019-09-05

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) teisininkų komanda padėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Ignalinos pasienio rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio Apsaugos skyriaus vyresniajai pasienietei ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) narei Gražinai Urbonienei laimėti ilgai trukusį procesą dėl nevisapusiškai ir neobjektyviai atlikto tarnybinės veiklos vertinimo.

 

Minėtas procesas prasidėjo po to, kai šių metų vasario 13 d. buvo atliktas G. Urbonienės tarnybinės veiklos vertinimas, per kurį vyresniosios pasienietės veikla buvo įvertinta „gerai“. Tačiau su tokiu vertinimu pareigūnė nesutiko ir kovo mėnesį kreipėsi į VSAT Ignalinos pasienio rinktinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisiją. Šios komisijos buvo prašoma peržiūrėti atliktą 2018 m. tarnybinės veiklos vertinimą dėl galimo tiesioginio pareigūnės vadovo neobjektyvumo ir nevisapusiško jos veiklos įvertinimo.

 

Kovo 26 d. įvyko minėtos vertinimo komisijos posėdis, kuriame šios komisijos narių dauguma nusprendė pareigūnės 2018 m. veiklą įvertinti „labai gerai“ bei pasiūlyti VSAT Ignalinos pasienio rinktinės vadui nustatyti G. Urbonienei 0,5 koeficiento didesnį pareiginės algos koeficientą. Tačiau su šia vertino komisijos išvada nesutiko VSAT Ignalinos pasienio rinktinės vadas. Priežastys ir argumentai, kodėl vadas nesutiko su tokiu pasiūlymu, pareigūnei nurodytos nebuvo.

 

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, pareigūnė, padedama NPPSS atstovų, balandžio 29 d. kreipėsi į VSAT Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo komisiją, nesutikdama su tokiu VSAT Ignalinos rinktinės vado sprendimu ir prašydama išnagrinėti šį ginčą ir panaikinti minėtą vado sprendimą bei įgyvendinti Ignalinos pasienio rinktinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos priimtą sprendimą ir pateiktą siūlymą.

 

Gegužės 15 d. įvyko pirmasis VSAT Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo komisijos posėdis, kuriame pareiškėjos tiesioginis vadovas nurodė, kad pareiškėją vertino „gerai“, kadangi pareiškėja per 2018 m. neinicijavo jokių klausimų sprendimo, nepateikė pasiūlymų dėl tarnybinės veiklos gerinimo, funkcijas atliko įprastai, be išskirtinų rezultatų.

 

Per papildomą Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo komisijos posėdį, vykusį gegužės 20 d., VSAT Ignalinos pasienio rinktinės vadas nurodė, kad jis asmeniškai kalbėjosi su pareiškėjos tiesioginiu vadovu, išklausė šio motyvus, kodėl pareiškėją vertino „gerai“, ir pritarė tiesioginio vadovo sprendimui, nes būtent jis geriausiai žino pareiškėjos veiklą, darbo rezultatus.  

 

Tačiau, įvertinę visą surinktą informaciją, Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo komisijos nariai vienbalsiai pripažino, kad VSAT Ignalinos pasienio rinktinės vado argumentai, jog vertinimo komisija nevienbalsiai priėmė sprendimą ir tik tiesioginis vadovas geriausiai gali apibūdinti pareigūno kompetenciją, tinkamumą einamoms pareigoms, pasiektus veiklos rezultatus, laikytini nepakankamai motyvuotais, objektyviais įrodymais paremtais argumentais, kurių pagrindu galima būtų paneigti vertinimo komisijos sprendimą, ir rinktinės vado sprendimą pripažinti pagrįstu ir teisėtu bei nusprendė VSAT vadui siūlyti panaikinti VSAT Ignalinos pasienio rinktinės vado sprendimą ir pritarti Vertinimo komisijos sprendimui pareiškėją vertinti „labai gerai“. 

 

Įgyvendinus šį komisijos sprendimą, pareigūnei grąžinta visa dėl tarnybinio ginčo neišmokėta atlyginimo dalis. NPPSS dėkoja Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri šio ginčų sprendime suvaidino labai svarbų vaidmenį ir leido situaciją išspręsti panaudojant vidinius VSAT resursus.

 

Kasmet NPPSS teisininkų komanda suteikia virš 1000 panašių konsultacijų ir dalyvauja bylose, atstovaudami pareigūnų interesus.

 

VSAT archyvo nuotr.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?