Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profsąjunga aiškinasi, kodėl Marijampolės AVPK nenori suteikti mamadienių
2018-08-08

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (LPPS) kreipėsi į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką Mindaugą Barštį dėl vaikus auginančių pareigūnų garantijos į papildomą poilsį.

 

Profesinės sąjungos žiniomis, Marijampolės AVPK pareigūnai, turintys teisę į Darbo kodekse numatytą poilsio dieną (-as), patenka į situacijas, kai prašymus dėl poilsio dienos suteikimo konkrečiomis datomis yra atsisakomi tenkinti net kelis kartus iš eilės. Alternatyvių datų taip pat nebandoma ieškoti. Priešingai, pareigūnai iš vadovų sulaukia replikų, kad įstatymas numato galimybę nesuteikti laisvą poilsio dieną konkrečia prašoma data, todėl jie gali prašymą tenkinti, o gali jo ir netenkinti.

 

Tiek, kiek statutinių valstybės tarnautojų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Vidaus tarnybos statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas, statutiniams valstybės tarnautojams taikomi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog „Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, - dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai“.

 

Darbo kodekse įtvirtinta darbuotojo teisė yra absoliuti, tačiau darbuotojas nėra laisvas ja pasinaudoti kada panorėjęs – laisvą dieną darbuotojas turi suderinti su darbdaviu. Pastarasis negali nepagrįstai atsisakyti suteikti poilsio dienos konkrečią dieną, tačiau, jei yra pateisinamų priežasčių, tuomet atsisakymas gali būti pagrįstas. Suprantama, esant išskirtiniam darbuotojo vykdomų funkcijų pobūdžiui ar darbdaviui siekiant užtikrinti nepertraukiamą veiklos procesą, operatyviai pakeisti darbuotojus, vieno iš jų prašymu suteikti laisvą dieną, gali būti sudėtinga, todėl yra būtinas nuolatinis darbuotojo ir darbdavio dialogas.

 

Profesinė sąjunga pabrėžia, jog atsisakyti suteikti pareigūno prašomą konkrečią dieną pagal Darbo kodeksą galima tik esant pateisinamoms priežastims. Jei tokių priežasčių nėra, atsisakymas suteikti pareigūno prašomą konkrečią dieną laikytinas nepagrįstu. Be to, pareigūnams neturi būti pateikiama informacija tokiu turiniu ir forma, kad pastarieji būtų klaidinami dėl galimybių realizuoti Darbo kodekse įtvirtintą teisę.

 

LPPPS prašo Marijampolės AVPK vadovybės paaiškinti, kokia tvarka įstaigoje yra suteikiama papildoma (-os) laisva (-os) diena (-os); ar yra numatyta ir darbuotojams žinoma, prieš kiek dienų, kokio turinio prašymą turi pateikti norintysis pasinaudoti numatyta teise į laisvą poilsio dieną; kaip vykdomas darbdavio atstovų, įgaliotų atlikti atitinkamus veiksmus ir priimti atitinkamus sprendimus dėl darbuotojų prašymų, dialogas su darbuotojais, kai pastarųjų prašymai dėl pateisinamų priežasčių negali būti tenkinami konkrečiai prašomą dieną.  

 

Be to, profesinė sąjunga prašo užtikrinti, kad nustatyta iš anksto žinoma tvarka ir geranoriško bendradarbiavimo bei sutarimo būdu pareigūnams būtų sudaromos galimybės pasinaudoti numatyta teise į laisvą poilsio dieną jiems tinkamiausiu laiku, kartu netrikdant tarnybos eigos įstaigoje.             

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?