Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profsąjunga: būdraujantys aplinkosaugininkai turėtų gauti didesnes priemokas
2017-07-14

Lietuvos aplinkos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) kreipėsi į aplinkos ministrą Kęstutį Navicką dėl apmokėjimo už laiką, kuomet pareigūnai turi būti pasirengę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Profesinė sąjunga prašo ministro imtis priemonių siekiant pašalinti prieštaravimus tarp dar 2014 m. priimto būdravimo aprašo ir Darbo kodekso normų.

 

2014 m. spalio 10 d. tuometinio aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtintas „Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašas“. Aprašu buvo nustatytas pareigūnų būdravimas, t.y. laikas, kai minėti pareigūnai privalo būti pasirengę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ne darbo metu. Už tai pareigūnams numatyta mokėti 10 proc. pareiginės algos dydžio kompensaciją.

 

Darbo kodeksas numato, kad budėjimu laikomas toks laikas, kai darbuotojas atlieka savo darbo funkciją budėdamas (aktyvus budėjimas), o darbo dienos (pamainos) trukmė negali viršyti 24 val. ir darbuotojo laiko normos per maksimalų 3 mėn. apskaitinį laikotarpį. Jei darbuotojas privalo būti darbdavio nurodytoje vietoje, pasirengęs prireikus vykdyti savo funkcijas (pasyvus budėjimas), darbo dienos (pamainos) trukmė gali būti iki 24 val., tačiau negali viršyti darbuotojo darbo laiko normos per maksimalų 3 mėn. laikotarpį.

 

Šių darbuotojų darbo laiko režimui ir apskaitai taikomos suminės darbo laiko apskaitos taisyklės. Darbuotojo buvimas ne darbovietėje, bet esant pasirengusiam atlikti tam tikrus veiksmus ar atvykti į darbovietę kilus būtinybei jprastiniu poilsio laiku (pasyvusis budėjimas namie), nelaikomas darbo laiku, išskyrus faktiškai atlikto veiksmo laiką. Toks budėjimas negali trukti ilgesnį kaip nepertraukiamą 1 sav. per 4 sav. savaites laikotarpį. Dėl tokio pasyviojo budėjimo namie turi būti susitarta darbo sutartyje ir darbuotojui mokarna ne mažesnė kaip 20 proc. dydžio vidutinio darbo užmokesčio per mėn. priemoka už kiekviną budėjimo ne darbovietėje savaitę. Už faktiškai atliktus veiksmus apmokama kaip už faktiškai dirbtą darbo laiką, tačiau neviršijant 60 val. per sav.

 

LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys teigia, kad, pasikeitus Darbo kodekso normoms, buvo išskirta pasyvaus budejimo sąvoka ir detalizuotas apmokėjimas už pasyvų būdėjimą. „Dabar turime tokią sitauciją, kuomet 2014 metais aplinkos ministro patvirtintas aprašas prieštarauja naujai priimtam Darbo kodeksui. Kreipėmės į ministrą su prašymu nedelsiant imtis veiksmų ir užtikrinti, kad prieštaravimai, susiję su apmokėjimu už pareigūnų būdravimą, būtų panaikinti“.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?