Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
S. Džiautas: pernai įvyko esminis lūžis profesinėje sąjungoje ir visoje sistemoje
2018-01-03

2017-ieji Ugniagesių gelbėtojų profesinei sąjungai buvo kupini iššūkių ir pasikeitimų. Praėjusių metų gegužę pirmininku išrinktas organizacijos įkūrėjas, šiuo metu Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų PGT Lentvario komandos ugniagesys gelbėtojas Saulius Džiautas. Su juo ir kalbamės apie didžiausius organizacijos pasiekimus ir ateities tikslus.

 

Kokius didžiausius profesinės sąjungos pasiekimus šiais metais galėtumėte įvardinti?        

 

2017 m. gegužę įvyko UGPS suvažiavimas. Tai buvo lūžis pačioje organizacijoje – pasikeitė pirmininkas, valdybos struktūra, įstatai. Į valdybą išrinkti 5 regionų atsakingi atstovai, po vieną atsakingą atstovą Priešgaisriniam apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir kitoms įstaigoms, teisės, jaunimo ir užsienio klausimams. Siekdami integruoti sukauptą gerąją užsienio valstybių ir Lietuvos  patirtį, išsigryninome prioritetus ir pakeitėme įstatus.

 

Dabar oficialiai galima steigti profesinės sąjungos skyrius, rinkti skyrių pirmininkus, pavaduotojus, kurie gali spręsti vietines problemas, pasirašyti vietines kolektyvines sutartis. Šie renkamieji nariai įgyja visas Statute numatytas garantijas. Įstatuose numatyta ir buvusių priešgaisrinių pajėgų darbuotojų narystė profesinėje sąjungoje. Padaryta gera pradžia, o laikas ir darbai parodys, ar pasiteisins UGPS padaryti struktūriniai pakeitimai ir papildymai.

 

Ne mažiau svarbu ir tai, kad praėjusiais metais PAGD iš Vyriausybės gavo įgaliojimus derėtis su profesinėmis sąjungomis ir pasirašyti Šakinę kolektyvinę sutartį. Pritaikėme tai, kas, mūsų manymu, yra geriausia ir „neišradinėjome dviračio“. Už pagrindą ėmėme Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasirašytą sutartį,  papildėme norvegiškomis nuostatomis ir patobulinome pagal mūsų tarnybos ypatumus.

 

Projektas pateiktas gruodžio pabaigoje, derybos prasidės jau šį mėnesį. Ši sutartis taps nauju teisės aktu, reglamentuojančiu visų PAGD darbuotojų darbą ir socialines garantijas, gerinančiu esamas sąlygas. Projektas yra labai palankus darbuotojams, tačiau norėtųsi daugiau iniciatyvos ir idėjų ne tik iš UGPS, bet ir iš visų PAGD darbuotojų.

 

Ar, įvykus pasikeitimams organizacijoje, pasikeitė profesinės sąjungos narių skaičius?

 

Per 2017 metus organizaciją papildė daugiau nei 100 narių. Tai nemaža jėga, vertinant tai, kad prieš metus UGPS buvo apie 300 narių. Kad ir kaip būtų tai vis dar  nedidelis procentas nuo visų PAGD ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų ir pareigūnų, kurių bendrai sudėjus yra apie 5000. Nesakau, kad su tokiom pajėgom neįmanoma siekti užsibrėžtų tikslų, bet greta matau dar daug aktyvių potencialių profsąjungiečių.

 

Buvote aktyvūs valstybės biudžeto formavimo dalyviai. Ar į Jūsų siūlymus buvo atsižvelgta?

 

Buvo įdėta daug UGPS pastangų: sukurtas pasiūlymas, surašyti argumentai, susitarta su Seimo nariais, kad šie užregistruotų ir palaikytų projektą. Atstovavome savo siūlymus keturiuose Seimo komitetuose, susitikta su vidaus reikalų ministru, Premjeru ir atlikta krūva kitų darbų.

 

Rezultate Seimas ir Vyriausybė neskyrė departamentui tiek lėšų, kiek reikėjo atlyginimų pakėlimui pagal Vyriausybės programą.  Gavome trečdalį to, ko reikėjo. Ar tai jau visiškas krachas? Čia noriu pacituoti neseniai pasakytus policijos kapeliono Algirdo Toliato žodžius: „Ką su tokiu mentalitetu galime pastatyti, sukurti, kai patys vieni kitiems trukdome? Užuot kritikavus idėją, gal verčiau reikėtų ieškoti sprendimo, kaip ją patobulinti? Kritikuoti labai paprasta, o pasiūlyti konstruktyvų sprendimą yra daug sudėtingiau“.

 

UGPS valdyboje analizuojame, ką darėm ne taip, ką reikia daryti. Šį „pralaimėjimą“ vertinu kaip nedidelį pasiekimą. Ugniagesiai vienijasi, yra nebepakantūs negerovėms, drąsiau išreiškia savo nuomonę, tampa neabejingi bendriems tikslams ir siekiams, netgi patys imasi veiksmų. Pavieniui labai sudėtinga ką nors pakeisti. Tik koordinuoti ir vieningi veiksmai gali duoti rezultatą.

 

Kokie bus svarbiausi 2018 m. darbai? 

 

Be jau minėtos Šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo, UGPS išplėstiniame valdybos posėdyje aptarėme kitų metų prioritetus. Pasakysiu paprastai – norėtųsi panaikinti „karalystes“ ir įsteigti „jungtinę demokratinę Respubliką mūsų sistemoje“.

 

Visų pirma sieksime, kad apskričių ir priešgaisrinių gelbėjimo valdymų ugniagesiai gautų vienodą apmokėjimą, turėtų bendrą veiklos vertinimo sistemą. Taip pat vis dar pasitaiko diskriminavimo, išnaudojimo, įgaliojimų viršijimo, netolerancijos, nepagarbos vienas kitam atvejų. Su tuo nesitaikstysime.

 

Antra, ir toliau bandysime išspręsti savivaldybių ugniagesių problemas. Aprūpinimas, darbo sąlygos, atlyginimai skirtingose savivaldybėse skiriasi ženkliai. Bandysime sudaryti darbo grupę, kuri pateiktų savivaldybių priešgaisrinių tarnybų finansavimo skaičiavimo metodikos tobulinimo pakeitimus, struktūrinės pertvarkos galimybes.

 

Trečia, vasarį prasidės pareigūnų vertinimai. Sieksime, kad atlyginimas būtų pakeltas visiems, neturintiems nuobaudų. Stebėsime ir PAGD lėšų panaudojimą, tikimės, kad atsiras galimybė organizuoti ir neeilinius vertinimus. Metų viduryje galimas valstybės biudžeto perskirstymas. Padėsime departamentui siekti papildomų lėšų atlyginimų fondui. Kartu ieškosime galimybių apmokėti už viršvalandinį darbą, siūlysime kelti apmokėjimo už pavojingas darbo sąlygas įkainį, rūpinsimės, kad pareigūnai gautų priedus už pavadavimus, budėjimus namuose.

 

Ketvirta, jau balandžio mėn. prasidės naujo 2019 m. biudžeto formavimas. Aktyviai dalyvausime nustatant finansinius departamento poreikius, sieksime, kad 2019 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo sistema būtų prioritetinė sritis ir pagaliau „pasivytume“ kitus vidaus reikalų sistemos pareigūnus atlyginimo bei aprūpinimo srityse.

 

Ko palinkėtumėte pareigūnams ir darbuotojams?

 

Darbdaviams, įskaitant aukščiausius Valstybės vadovus ir Seimo narius, linkiu ne tik klausytis, bet ir išgirsti paprastus pareigūnus ir darbuotojus. Visiems kitiems linkiu daugiau bendruomeniškumo, daugiau pagalbos ir pagarbos vienas kitam, daugiau nepakantumo negerovėms.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?