Pagalba
Seimas pritarė pareigūnų pensijų pakeitimams, NPPSS kreipsis į prezidentę
2015-06-23

Seimas pritarė siūlymui ilginti pareigūnų ir karių darbo stažą

Seimas priėmė Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-3031(2), prailgindamas pareigūnų ir karių darbo stažą. Nustatyta, kad pareigūnams ir kariams valstybinė pensija bus skiriama ir išmokama, kai jie ištarnaus vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (bus dirbę muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikę kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) 25 ir daugiau metų (šiuo metu nustatyta – 20 metų).

Įstatyme įtvirtinta, kad pareigūnams į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomas darbo tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose laikas, jeigu pareigūnas į jas buvo laikinai perkeltas Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka.

Atskirai reglamentuotos valstybinių pensijų išmokos pareigūnams ir kariams, kurie priimti į tarnybą iki 2016 m. sausio 1 d. ir kurių tarnybos laikas pensijai skirti, apskaičiuotas šio įstatymo nustatyta tvarka, 2016 m. sausio 1 d. yra 11 metų ir daugiau.

Taip pat atskirai reglamentuota ir dėl pačių kaltės pašalintų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo tvarka.

Priimtomis pataisomis reglamentuota pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarka.

Pataisos priimtos už balsavus 66, nė vienam nebuvus prieš ir 2 Seimo nariams susilaikius (registravosi 72 parlamentarai).

Kartu priimtomis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisomis (projektas Nr. XIIP-3032(2)atsisakoma nuorodos į Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos programą, taip pat teisinis reguliavimas suderinamas su įstatymo projekte numatytu reguliavimu dėl atsargos karių, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjų, teisės gauti medicininės reabilitacijos paslaugas. Už tokį sprendimą buvo 80, susilaikė 3 Seimo nariai. Nė vienas nebalsavo prieš.

Seimas patikslino pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimo šaltinius

Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-3216(2)dėl pensijų mokėjimo šaltinio.

Įstatymas patikslintas nustatant, kad asmenims, paskiausiai tarnavusiems Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos muitinėje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamento sistemoje, pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytą priedą skiria Vidaus reikalų ministerija, atitinkamai Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos arba, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, o moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai šiam tikslui skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

Teisės aktas papildytas nuostata, reglamentuojančia, kad asmenims, paskiausiai tarnavusiems krašto apsaugos sistemoje, pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir priedą skiria Krašto apsaugos ministerija, o moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos iš Krašto apsaugos ministerijai šiam tikslui skiriamų valstybės biudžeto asignavimų. Asmenims, paskiausiai tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje, pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir nustatytą priedą skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai šiam tikslui skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

Pataisos priimtos už balsavus 94, nė vienam nebuvus prieš ir vienam Seimo nariui susilaikius.

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininko Vladimir Banel komentaras dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų:

„Šiandien Seime akivaizdžiai demonstruojamas politinis cinizmas. Vidaus tarnybos statuto klausimas nukeltas į ketvirtadienį, tačiau vietoj to įtrauktas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų priėmimas, numatantis penkeriais metais vėlinti statutinių darbuotojų pensiją ir didinti išmokas.

Noriu dar kartą pabrėžti, kad Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybė, Prezidentūra ir profesinės sąjungos vieningai sutarė, kad pensijų ir Vidaus tarnybos statuto priėmimas turi būti svarstomas tik kartu. Ilgesnė tarnyba be Vidaus tarnybos statuto neduos jokios naudos. Atvirkščiai – pridarys dar daugiau problemų, nes tarnauti ilgiau su tokiomis pačiomis darbo sąlygomis ir atlyginimu vargu, ar daug kas pasiryš. 

Šiandien pensijų klausimui Seimas pritarė tokiu būdu visos suinteresuotos institucijos, su kuriomis buvo sutarta sulaužė prieš tai buvusį susitarimą. Dėl to kreipsimės  į prezidentę Dalia Grybauskaitę su prašymu vetuoti šį įstatymą. Tuo pačiu, žinoma, viliamės, kad ketvirtadienį statutas pagaliau išvys dienos šviesą“.

Lietuvos Resupublikos Seimo ir NPPSS informacija