Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Seimas: už darbdavio nenorą spręsti nesutarimus numatomos baudos
2017-09-27

Seimas po pateikimo pritarė darbuotojų teises stiprinančiioms įstatymų pataisoms. Pataisoms pritarus Lietuvos Respublikos Seimo komitetams bei Seimui, bus galima darbdaviams taikyti sankcijas už procesų, sprendžiant nesutarimus, vilkinimą. Tokias pataisas pateikė Seimo narys Tomas Tomilinas. Pateiktas pataisas sveikina ir Nacionalinis profesinių sąjungų susivienijimas, anksčiau taip pat kėlęs analogiškas idėjas.  

 

T. Tomilino pasirašytame įstatymų pakeitimų aiškinamajame rašte teigiama, kad darbo ginčuose dažniausiai silpnesne grandimi tampa darbuotojas (tarnautojas ar pareigūnas), nes darbdaviai dažnai vilkina procesus, vengia nesutarimų sprendimo geranoriškai. „Teikiamais įstatymo projektais siekiama paskatinti tarnybinių ir darbo ginčų nagrinėjimą neteismine tvarka bei užtikrinti, jog proceso šalis, kurios teisės buvo pažeistos dėl vengimo spręsti ginčą neteisminę tvarka, gautų dėl to patirtų nuostolių atlyginimą. Be to, siekiama įtvirtinti administracinę atsakomybę darbdaviams už sąmoningą ir nepagrįstą vengimą spręsti darbo, tarnybinius ginčus neteismine tvarka. Kadangi darbuotojų ir darbdavių bei tarnautojų ir pareigūnų ginčai yra nagrinėjami vadovaujantis skirtinga teisena, teikiamais įstatymų projektais siekiama užtikrinti visų dirbančiųjų grupių interesų apsaugą”.

 

Papildyti/pakeisti įstatymai

 

1. Papildytas LR Aministracinių bylų teisėnos įstatymo dalys, numatančios sankcijas už sąmoningus veiksmus, siekiant vilkinti teisminius procesus. Seimo priimtose pataisose numatoma, kad „Proceso šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą skundą ar prašymą, sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą arba nepagrįstai atsisakė spręsti darbo (tarnybos) ginčą neteismine tvarka, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai proceso šaliai šios patirtus nuostolius“.

 

2. Administracinių nusižengimų kodeksas papildytas darbo ginčų sprendimo neteisminiu būdu vengimo nuobaudomis. Priimtame įstatyme numatoma, kad „Sąmoningas ir nepagrįstas tarnybinių ginčo sprendimo neteisminiu būdu vengimas darbdaviui užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimties eurų iki penkių tūkstančių eurų“. Be to, administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno penkių tūkstančių penkių šimtų eurų iki dešimties tūkstančių eurų.

 

3. LR Civilinio proceso kodekso straipsnis, numatantis atsakomybę už nepagįstą ieškinį, pakeistas į: „Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris, nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą), sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą arba nepagrįstai atsisakė spręsti darbo (tarnybos) ginčą neteismine tvarka, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius“.

 

Susipažinti su įstatymų pakeitimais galite čia: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-26944