Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Seime nepritarta A. Širinskienės siekiui pakeisti pareigūnų apmokėjimo sistemą
2018-06-20

Šiandien, birželio 20 d., pagrindiniame Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vyko Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1609 svarstymas. Posėdyje pritarta esminiams Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo siūlymams ir nepritarta Agnės Širinskienės siūlymui keisti darbo apmokėjimo sistemą. Nepritarta ir kitiems susijusiems A. Širinskienės siūlymams.

 

NPPSS ne kartą pabrėžė, kad A. Širinskienės siūlymams, kuriuos inicijavo Policijos departamentas, nepritaria. Posėdyje dalyvavęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas posėdžio metu palaikė socialinių partnerių – profesinių sąjungų – siūlymą pakeitimams nepritarti.

 

„Noriu padėkoti ministrui, kuris stojo visuomenės saugumo užtikrinimo ir pareigūnų tarnybos stabilumo pusėn. Jis kaip ministerijos vadovas ir Vyriausybės atstovas palaikė pirmininius siūlymus, pateiktus Seimui. Dėl šių pakeitimų visos suinteresuotos pusės derėjosi ilgą laiką. Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai įvertino mūsų ir ministro argumentus ir priėmė teisingą sprendimą“, - teigia NPPSS pirmininkas Vladimir Banel.

 

A.Širinskienė Seimo komitetui buvo pateikusi Policijos departamento inicijuotus siūlymus, susijusius su esminiais vidaus tarnybos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos ir lėšų skirstymo pakeitimais. Posėdyje nepritarta darbo užmokesčio sistemos keitimui ir pasilikta prie Vyriausybės pateikto siūlymo, susieto su šiuo metu galiojančia darbo užmokesčio sistema. Kartu numatyta, kad apmokėjimas už naktį, švenčių ir poilsio dienas nebus automatiškai įtrauktas į  pareiginę algą. 

 

Šiandien vykusiame komiteto posėdyje taip pat buvo svarstomi esminiai vidaus tarnybos statuto įstatymo pakeitimai bei papildomi NPPSS siūlymai

 

1. NPPSS siūlymas: atrankos ir vertinimo komisijų sudarymas

 

Siūlomu teisiniu reguliavimu, planuojama komisijos (tiek atrankos, tiek ir vertinimo) nariu skirti arba profesinės sąjungos arba darbo tarybos atstovą. Esminė darbo tarybos funkcija (funkcijos), neįskaitant ir kitų funkcijų, susijusios su informavimo ir konsultavimosi procedūrų vykdymu. Tokiu būdu, keltinas klausimas, kaip tinkamai profesinei sąjungai užtikrinti jos narių teisių ir interesų apsaugą, jei komisijos nariu bus paskirtas ne profesinės sąjungos narys. Papildomai pastebėtina, kad iš pateikto teisinio reguliavimo visiškai neaišku, kada į komisijos narius skiriamas darbo tarybos, o kada profesinės sąjungos atstovas. Dėl to manoma, kad ši nuostata koreguotina, numatant darbo tarybos atstovo skyrimą į komisiją, tik jei įstaigoje nėra veikiančios profesinės sąjungos arba profesinės sąjungos nesutaria dėl bendro atstovo.

 

Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlymui pritarė. Profesinės sąjungos galės turėti savo atstovą vertinimo ir atrankos komisijose, kai bus vertinamas profsąjungos narys. Kai atrankoje ar vertinime dalyvaus ne profsąjungos narys, atstovas galės  dalyvauti stebėtojo teisėmis.

 

2. NPPSS siūlymas: budėjimo laikas

 

Projekte numatyta, kad „Budėjimo laikas negali trukti ilgiau kaip 96 valandas per mėnesį. Pareigūno budėjimo laikas įstaigoje prilyginamas darbo laikui, o budėjimas namuose ar iš anksto aptartoje tarnybos vietovės vietoje į darbo laiką neįskaičiuojamas“.

 

NPPSS akcentuoja, kad Projekte, aptariat budėjimo ypatumus,  nėra numatomi jokie ribojimai, padėsiantys užtikrinti asmenų poilsį ir jėgų atgavimą. Dėl to siūlome, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo kodekso 118 str. 4 d., papildyti Projekto 47 str. 2 d. ir ją išdėstyti taip: „Budėjimo laikas negali trukti ilgiau kaip 96 valandas per mėnesį. Pareigūno budėjimo laikas įstaigoje prilyginamas darbo laikui, o budėjimas namuose ar iš anksto aptartoje tarnybos vietovės vietoje į darbo laiką neįskaičiuojamas. Pareigūnas negali būti skiriamas pasyviam budėjimui namie tą dieną, kurią jis nepertraukiamai dirbo ne mažiau kaip dvylika valandų iš eilės.“

 

Komitete nuspręsta, kad bus mokamas 50 proc. Vidutinio darbo užmokesčio apmokėjimas už budėjimą namuose ar iš anksto aptartoje vietoje.

 

Be to, komitete pritarta Policijos departamento siūlymui susieti laipsnius su konkrečia pareigybe. Kitaip sakant, laimėjusiam atranką į konkrečias pareigas pareigūnui bus automatiškai skiriamas tai pareigybei priklausantis laipsnis. Asmenims, kurie šiuo metu yra gavę laipsnius, jie išliks nepakitę, išskyrus atvejus, kai pareigūnas yra perkeliamas į žemesnes pareigas. 

 

Plačiau skaitykite:

 

Širinskienė siekia pakeisti pareigūnų apmokėjimo sistemą be bendruomenės sutikimo 

 

Banel: kaip baigsis PD režisuojamas filmas apie pareigūnų darbo užmokestį? 

 

A.Širinskienė ketina atsiimti siūlymus keisti pareigūnų apmokėjimo sistemą 

 

NPPSS nepritaria PD siekiui pakeisti sistemos pareigūnų apmokėjimo sistemą