Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Seimo narė A. Bilotaitė susitikime su NPPSS: vidaus reikalų sistemai turi būti skiriamas prioritetas
2016-09-16

V. Banel teigė, kad daugiausiai dėmesio reikėtų skirti Statuto įgyvendinimui, tai yra atlyginimų kėlimui (programa „1000“), pareigūnų rengimui, taktinio pasirengimo kvalifikacijos palaikymui, aprūpinimui, saugai bei sveikatai.

„Pareigūnų aprūpinimas ir pasirengimas – kompleksinis dalykas, apimantis daugybę komponentų. Tai mokymai, kvalifikacijos kėlimas, pareigūnų fizinis, taktinis pasirengimas, kovinės savigynos, šaudymo įgūdžių tobulinimas. Visi šie įgūdžiai privalo būti tobulinami nuolatos. Be viso to, mokymų ir pratybų metu, o ne ekstremaliose situacijose pareigūnas turi prisijaukinti ginklus ir kitas darbo priemones. Ne mažiau svarbu skirti reikiamą dėmesį pareigūnų saugai ir sveikatai bei aprūpinimui reikiamomis priemonėmis”,-  sako V. Banel. 

V. Banel teigimu, pasikeitimų Vidaus reikalų sistemai priklausančioje tarnybose metu dažnai problemos ne tik nesprendžiamos, bet kai kuriais atvejais net pagilinamos. Kalbant apie policiją, joje mažėja policininkų gebėjimas reaguoti į įvykius, o tai kelia grėsmę visuomenės saugumui. Anot jo, bet kokios esamos ar siūlomos priemonės negali būti įgyvendintos neskiriant pakankamo finansavimo visoms Vidaus reikalų sistemos tarnyboms.

„Naivu tikėtis motyvuotų ir aukštos kvalifikacijos pareigūnų, jei metai iš metų darbo užmokestis nebus didinamas ir bus nekonkurencingas. Vidaus tarnybos statutas buvo priimtas, būtina skirti jo įgyvendinimui pakankamai lėšų“, - įsitikinęs V. Banel.

Susitikimo metu aptartos ir Vidaus tarnybos statuto korekcijos. Anot NPPSS vadovo, pradėjus įgyvendinti tam tikras Statuto nuostas, kilo sunkumų ir išryškėjo tobulintinos sritys.

„Dalinai Statutas pradėjo veikti nuo šių metų pradžios, tačiau kai kurios dalys buvo atidėtas dėl finansavimo trūkumo. Nepaisant to, kad įgyvendinimas kai kur stringa, judama į priekį. Deja ne visos tarnybos taip aktyviai, kaip policija, Valstybės sienos apsaugos, Viešojo saugumo tarnybos imasi įgyvendinimo. Svarbu ir tai, kad tik policijoje nuo liepos 1 dienos prasidėjo programos „1000“ įgyvendinimas, tai yra pradedantis pareigūnas uždirba mažiausiai 600, vidurinės grandies – mažiausiai 700“.

Seimo narei A. Bilotaitei paklausus, ko tikimasi iš naujos Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministro, V. Banel teigė, kad tikimasi priimtų teisės aktų padengimo reikiamomis finansinėmis lėšomis, teisės aktų priėmimo, standartų dėl pareigūnų apmokymų ir aprūpinimo sukūrimo. Be to, bus siekiama nacionalinio susitarimo pasirašymo, kuriame būtų sutarta dėl teisėsaugos finansavimo ir realaus lėšų poreikio kasmet ir bendrų sistemos standartų.

NPPSS primena, kad praėjusiais metais profesinė sąjunga Vyriausybės vadovui Algirdui Butkevičiui ir politinėms partijoms siūlė pasirašyti susitarimą stiprinti šalies viešąjį saugumą, nustatyti prioritetinius tikslus ir parengti teisėsaugos sistemos plėtros programą. Dokumente būtų numatytas teisėsaugos paslaugų lygio, ne žemesnio nei Europos Sąjungos vidurkis, užtikrinimas, programos „1000“ įgyvendinimas, reikiamas finansavimas ir kiti teisėsaugos sistemai svarbūs dalykai.

NPPSS artimiausiu metu planuoja kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją ir jai priklausančias įstaigas tam, kad jos pateiktų realų 2017 m. finansavimo poreikį.

Seimo narė A. Bilotaitė apgailestavo, kad vidaus reikalų sistema jau ilgus metus paliekama likomo valiai. „Mano tikslas, kad viešojo saugumo problemos mūsų partijoje ir jos programoje įgautų deramą vietą ir reikšmę. Tai turi būti prioritetas visada, o ne tik tada, kai nutinka nelaimė. Sistemai būtina skirti tiek finansavimą, tiek intelektualinius, vadybinius resursus, galvoti apie racionalesnį valdymą. Pareigūnai turi gauti ne minimalų, bet orų darbo užmokestį“. 

NPPSS informacija