Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Skelbiamas paraiškų konkursas: Kurkime policijos tradicijas
2014-06-12

Vienai paraiškai skirsime iki 500 (penkių šimtų) litų. Šiam projektui iki 2014 metų pabaigos bendrai numatėme 3000 ( trijų tūkstančių) litų biudžetą.
 

       Projekto uždaviniai:
 

ð Populiarinti finansinės kooperacijos veiklą pareigūnų ir darbuotojų tarpe;

ð Gerinti tarnybos aplinką (psichologinę, materialinę);

ð Skatinti, atkurti Pareigūnų, jų šeimos narių tradicijas;

ð Skatinti Pareigūnų iniciatyvas ir saviraišką.
 

      Galimi pareiškėjai:
 

ð Vilniaus apskrityje veikiančių policijos įstaigų vyriausiojo policijos komisariato (toliau policijos įstaigos) teritorinių, struktūrinių padalinių kolektyvų atstovai;

ð Pareigūnų formalios bendruomenės arba jų padaliniai (profesinės sąjungos, asociacijos, fondai);

ð Buvusių policijos pareigūnų (veteranų) formalios ir neformalios bendruomenės (asociacijos, klubai ir kt.), veikiančios Vilniaus apskrityje.

 

Padėsime Jums įgyvendinti idėjas, kuriomis siekiate kurti tradicijas policijoje ir kurios padės tobulėti!
 

Jūsų paraiškų laukiame iki 2014 m. liepos 15 d.

Paraiškos formą galite peržiūrėti paspaudę ČIA, o išsamesnę informaciją apie pareigūnų bendruomenių rėmimo programos gaires rasite ČIA.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?