Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Sprogo Utenos aplinkos apsaugos departamente brendusios įtampos
2017-01-16

Vadovo elgesiu pasipiktinę Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojai kreipėsi į Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinę sąjungą, prašydami padėti sustabdyti šios įstaigos vadovo Laurio Martišiaus manipuliacijas turimais įgaliojimais, selektyviai taikomą tarnybinę atsakomybę, konfrontaciją su profesinės sąjungos atstovais. Darbuotojų kreipimesi kalbama ir apie kurtumą konstruktyviems siūlymams bei  vengimą optimizuoti tarnybos organizavimą.

 

Pradėjus domėtis Utenos RAAD pareigūnų problemomis atsivėrė ir dar vienas šios įstaigos sopulys – itin skurdus darbuotojų aprūpinimas būtinomis techninėmis priemonėmis. Tik paaiškėjus, jog daugybė naudingų ir darbui būtinų instrumentų bei prietaisų, dėl nesuprantamų priežasčių, dūlėjo šios įstaigos sandėlyje nenaudojami, jie pagaliau atsidūrė ten, kur ir turėjo būti – buvo išdalinti darbuotojams.

 

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga palaiko Utenos RAAD pareigūnus. Siekdama skaidrumo ir atstovaudama darbuotojų teises Profesinė sąjunga kreipėsi į Aplinkos ministrą, prašydama įvertinti Utenos RAAD vadovo veiksmus. Tikslinga būtų užkirsti kelią galimai savivalei ne tik šioje, bet ir kitose Aplinkos ministerijai pavaldžiose įstaigose.

 

Pasak Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Vaido Laukio, ne kartą pasireiškiantys galimi vadovų įgaliojimų viršijimai, galios demonstravimas turi liautis. Būtina pradėti konstruktyvų ir skaidrų dialogą be protekcijų ir kolektyvų skaldymo.

 

LAASDPS informacija


 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?