Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Surežisuotos atrankos į aukštesnes pareigas – PAGD kasdienybė?
2015-11-26

Po trejų metų tarnybos – akibrokštas

Marius Garbenis, Šiaulių apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko pavaduotojas vidaus tarnybos majoras, pasakoja paradoksalią istoriją apie tai, kaip 2012 m. jam buvo leista dalyvauti konkurse į viršininko pareigas, o jau 2015 m. į tą pačią vietą jam jau pritrūko patirties ir dalyvauti leista nebuvo. 

Apie viską nuo pradžių. M. Garbenis Vidaus reikalų sistemoje jau 17-tus, o priešgaisrinėje tarnyboje – 11-tus metus dirbantis pareigūnas. 2011 m. jis pradėjo teisės mokslų doktorantūros studijas ir 2015 m. pavasarį nuspręndė siekti aukštesnių pareigų.

Tuomet Šiaulių apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba paskelbė atranką į viršininko pareigas. Kiek vėliau M. Garbenį pasiekė raštas, kad atrankoje jam dalyvauti neleista, nes jis neturi 5 metų patirties civilinės saugos sistemos srityje. Vidaus tarnybos majoras, manydamas, kad tokie reikalavimai yra pertekliniai, užkerta kelią atrankose dalyvauti struktūrinių padalinių vadovams ar pavaduotojams bei galimai pritaikyti konkrečiam asmeniui, kreipėsi į teismą ir Vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį.

Vidaus reikalų ministerija (VRM): pareigybių aprašymai turi būti koreguojami

VRM Korupcijos ir prevencijos skyrius, išnagrinėjęs skundą pabrėžė, kad PAGD direktorius (dabartiniu atveju Vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis) yra atsakingas už specialiųjų reikalavimų nustatymą. Kad ir kaip būtų manoma, kad reikalavimas turėti 5 metų patirtį civilinės saugos sistemos ir priešgaisrinės saugos sistemos srityse suformuluotas nekorektiškai ir neaiškiai. Anot VRM, pagal šio punkto prasmę, asmuo turi turėti viso 5 metų patirtį, o ne po 5 metus kiekvienoje srityje, kas jau yra neproporcinga (10 metų patirties reikalaujama iš PAGD direktoriaus). VRM pasiūlė PAGD spręsti klausimą dėl visų 10 apskričių PGV viršinininkų pareigybių aprašymų koregavimo.

Abejonės dėl galimai neskaidrių konkursų neišblėso

„Parodoksalu, bet 2012 metais dalyvavau atrankoje į analogiškas Panevėžio apskrities valdybos viršininko pareigas ir man dalyvauti buvo leista. Dabar esu pateikęs prašymą dalyvauti konkurse Šiaulių apskr. PGV viršinininko pavaduojo pareigoms užimti, dalyvauti leista. Atranka turėtų vykti artimiausiu metu, tačiau man vėl kyla pagrįstų abejonių dėl atrankos skaidrumo“, - nuogąstauja M. Garbenis.

LR ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LR ITĮPS) vadovas Tomas Vaitkunskas, paklaustas, ką mano apie neskaidrias atrankas, išreiškė apmaudą. „Nors Vidaus reikalų sistemoje padaryta, išties, daug siekiant užtikrinti skaidrią karjerą ir atrankų vykdymą, vis dar gauname pareigūnų skundų. Akivaizdu, kad bėdų yra ir jas būtina spręsti. Pareigybių aprašymuose neturi likti neaiškumų ar vietos interpretacijoms, atrankose privalo dalyvauti profesinės sąjungos atstovas, o turint tik vieną pretendentą, skelbiamas pakartotinis konkursas“.

LR ITĮPS kreipėsi į PAGD direktorių ir VRM dėl profesinės sąjungos ir ministerijos atstovų dalyvavimo atrankoje Šiauliuose. Profesinė sąjunga ragina pareigūnus netylėti ir kilus abejonėms dėl atrankų skaidrumo nedelsiant kreiptis į pareigūnų atstovus.

LR ITĮPS informacija