Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Susitikimas su Aplinkos apsaugos agentūros vadovybe
2024-05-24

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai Vaidas Laukys ir Viktorija Žiūkaitė dalyvavo susitikime su Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) atstovais Milda Račiene ir Jolanta Songailiene.

Atliepdami savo narių lūkesčius aplinkosaugininkai kėlė klausimus dėl galimų agentūros
struktūrinių pokyčių, atliktos AAA mikroklimato apklausos rezultatų pristatymo, darbo krūvių, metinių vertinimų, apmokėjimo už pavadavimą ir kitų klausimų susijusių su darbo sąlygomis.

Susitikimo metu daug diskutuota apie Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų darbo užmokesčio dydį, netolygų, padidėjusį darbo krūvį, apmokėjimą už pavadavimą. Finansiniai klausimai darbuotojams yra ypač aktualūs, o nekonkurencingas atlygis dažnai būna priežastis palikti įstaigą ir ieškoti geriau apmokamo darbo.

Šiais metais finansavimas yra neženkliai didesnis nei praėjusiais, metais. Pasikeitė įstatymai dėl atlygio sistemos, keitėsi bazinis įkainis, visgi nemažai daliai darbuotojų perskaičiavus atlyginimus ir atlikus metinius vertinimus atlyginimai nors neženkliai, bet pakilo – taip tikino Aplinkos apsaugos agentūros vadovybės atstovai.

Pavadavimo klausimas buvo sprendžiamas per darbo užmokesčio sistemos sprendimus – už padalinio vadovo pavadavimą skiriamas 15 proc. priedas, o už padidėjusį darbo krūvį darbuotojams, pagal tiesioginio vadovo prašymą, taip pat skiriamas priedas. Be to taršos prevencijos departamente planuojama įdiegti darbo krūvių skaičiuoklę, kuri padės padalinio vadovui proporcingai paskirstyti užduotis. AAA vadovybė informavo, jog norint tinkamai atlikti priskirtas funkcijas ir įvertinti darbuotojus, kitiems metams reikėtų papildomai bent 10 proc. didesnio darbo užmokesčio fondo.

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai pasidalino AAA darbuotojų lūkesčiu dėl aprūpinimo darbo rūbais, interneto ryšiu. Aplinkos apsaugos agentūros atstovai informavo, kad tam tikri sprendimai dėl darbuotojų darbo rūbų bei apsaugos priemonių yra daromi ir pasidalino informacija apie darbuotojams skirtos aprangos įsigijimo eigą bei žadėjo spręsti mobilaus interneto klausimą.

Po LAASDPS kreipimosi į AAA dėl atliktos mikroklimato apklausos rezultatų pristatymo įstaiga operatyviai suorganizavo apklausos rezultatų pristatymą ir diskusiją. Be to, Aplinkos apsaugos agentūra informavo, kad buvo vykdoma atskirų padalinių darbuotojų apklausa dėl darbuotojų lūkesčių, o apklausos rezultatai buvo apibendrinti. Šiuo metu svarstomi sprendimai išsakytiems lūkesčiams atliepti. Su apklausos rezultatais ir numatytomis priemonėmis bus supažindinti ir Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai.

„Labai svarbu aktyviau bendrauti su darbuotojais, jų atstovais, keistis informacija, vertinti grįžtamąjį ryšį. Taip išvengsime nesusipratimų ir klaidinančios informacijos. Na, o aktualiausios darbuotojams tokios temos, kaip adekvatus atlygis už atitinkamą darbo krūvį, todėl profsąjungos darbotvarkėje šis klausimas yra prioritetinis“,– teigė Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas V. Laukys.


Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?