Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Susitikime su PAGD direktoriumi aptarti ugniagesiams svarbūs klausimai
2017-06-02

Gegužės 31 d. Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) valdybos nariai susitikime su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vadovybe aptarė struktūrinius sistemos pokyčius, atlyginimų didinimą ir kitus svarbius klausimus.

 

Susitikime dalyvavo PAGD direktorius Kęstutis Lukošius, PAGD direktoriaus patarėjas Vytas Kaziliūnas, UGPS pirmininkas Saulius Džiautas ir valdybos nariai Alfredas Povilanskas, Robertas Baltuška, Remigijus Lapinskas, Valentinas Kuročkinas, Artūras Talandzevičius.

 

UGPS pirmininkas S. Džiautas susitikimo pradžioje akcentavo, kad kokybiškų pokyčių ir teigiamų rezultatų visoje sistemoje galima pasiekti tik bendradarbiaujant ir vykdant konstruktyvų socialinį dialogą.  K. Lukošius pritarė tokioms mintims ir sakė, jog tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo su profesine sąjunga.

 

Struktūriniai pokyčiai – būtini

 

PAGD direktoriaus K. Lukošiaus teigimu, pertvarka sistemoje vykti privalo, jei ateityje norime gyventi geriau. Reformos tikslas – sutaupyti lėšų, kurios bus panaudotos pareigūnų ir darbuotojų atlyginimų kėlimui, įgyvendinant „Programą 1000“. PAGD vadovybė pažadėjo konsultuotis su profesine sąjunga prieš imantis esminių pertvarkų.

 

UGPS atstovai išreiškė susirūpinimą šiuo metu vykdomais priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pavaduotojų ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vadovų etatų mažinimais. PAGD direktorius užtikrino, kad, darant pertvarkas, keičiant ar naikinant etatus, visiems darbuotojams bus pasiūlytos kitos darbo vietos. Tuo tarpu norintiems pasinaudoti galimybe išeiti į pensiją, bus suteiktos išeitinės kompensacijos.

 

Pokyčiai vadovų lygyje,  anot PAGD vadovybės, pirmasis pertvarkos etapas. Antrajame ir trečiajame etape pokyčiai laukia PAGD, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos ir Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Apie pokyčius PAGD pažadėjo raštu informuoti profesinę sąjungą ir suinteresuotus asmenis. Tolimesni pakeitimai, susiję su tarnybos tobulinimu, bus kuriami bendradarbiaujant su profesine sąjunga ir darbuotojais. K. Lukošius užtikrino, kad pakeitimai bus vykdomi tik po konsultacijų.

 

Atlyginimų didinimui reikia daugiau valstybės lėšų

 

PAGD direkorius susitikimo metu teigė dedantis daug vilčių į Vidaus tarnybos statuto pakeitimus. Anot jo, „Programos 1000“ įgyvendinimui būtinos papildomos lėšos biudžete. K. Lukošius teigė, kad tikisi UGPS pagalbos ir paramos, siekiant reikiamo finansavimo 2018-iesiems.

 

K. Lukošiaus teigimu, nuomos sutartys ir kiti įsipareigojimai „suvalgo“ didžiąją departamento biudžeto dalį, todėl šiuolaikinių priemonių ir įrangos įsigijimui trūksta pinigų. Planuojama sudaryti 3 metų viešųjų pirkimų planą, apie kurio skaidrų vykdymą bus informuojama ugniagesių bendruomenė.

 

UGPS: už darbą pavojingomis sąlygomis turi būti mokama papildomai

 

UGPS valdybos narių teigimu, jau keleri metai nevykdomi pažadai ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems specializuotų cheminių incidentų likvidavimo srityje, mokėti papildomai už ypač pavojingas sąlygas (kaip yra mokama narams bei aukštybininkams). Be to, profesinės sąjungos nuomone, budinčių pamainų pareigūnai taip pat turėtų gauti tokius priedus už faktiškai atliekamą darbą su kvėpavimo apsaugos priemonėmis.  

 

PAGD direktorius šiuos klausimus žadėjo aptarti su savo komanda ir apie sprendimus informuoti artmiausiu metu.

 

PAGD ieškos būdų ugniagesius aprūpinti darbo priemonėmis

 

S. Džiautas susitikimo metu teigė, kad ypatingai svarbu pasirūpinti darbuotojų saugumu. Anot jo, ugniagesiai gelbėtojai turėtų būti aprūpinti naujo modelio patogiais ir saugiais kasdieniniais drabužiais, kuriuos galima nešioti po „koviniais” rūbais.

 

„Nesiekiame, kad departamentas, esantis vos ne ant bankroto ribos, tučtuojau išmokėtų skolas už neišduotą uniformą ar labai greitai aprūpintų visus pareigūnus išeiginiais rūbais. Atsiradus galimybei ir pasikeitus finansinei padėčiai, UGPS reikalaus, kad visi pareigūnai būtų aprūpinti saugiomis ir moderniomis uniformomis”, - teigė S. Džiautas.

 

K. Lukošius užtikrino ieškantis būdų išspręsti visas problemas ir be viso to įsigyti daugiau smulkesnių darbo saugos priemonių, tokių kaip pirštinės, pošalmiai ir pan.

 

Sutarta, kad apie savanorijos, nestatutinių PAGD bei savivaldybių ugniagesių gelbėtojų problemas bus kalbama kitame susitikime, kurį UGPS inicijuos artimiausiu metu.

 

 

 

 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?