Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Susivieniję Lietuvos ugniagesiai nesulaukę politikų sprendimų ketina protestuoti
2013-04-16

Skirtingiems profsąjunginiams centrams priklausančių ir nepriklausomų ugniagesių profesinių sąjungų atstovai nutarė susivienyti ir atgaivinti Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo (LUGPSS) veiklą. Susivienijusiose ugniagesių organizacijos - Šiaulių apskrities, Kauno miesto, Jurbarko rajono ugniagesių gelbėtojų profesinėje sąjungoje bei kitas aštuonias apskritis vienijančioje Ugniagesių gelbėtojų profesinėje sąjungoje - iš viso apie 1000 narių.

Ugniagesiai nusprendė, jog nebetoleruos diskriminacijos, taupymo eilinių pareigūnų sąskaita, nuolatinio socialinių garantijų mažinimo, darbo krūvio didinimo.

Rezoliucijoje išdėstyti skubiausiai spręstini klausimai: kompensacijos už tarnybos ypatumus ir papildomą darbo krūvį, pareigūnų bei savivaldybių ugniagesių motyvacija, jų fizinis, ekonominis ir socialinis saugumas, deramas aprūpinimas reikiamomis darbo ir saugos priemonėmis; pareigūnų motyvacijos likti tarnyboje didinimas;  diskriminacinio apmokėjimo už darbą panaikinimas;  valstybės tarnautojo statuso ugniagesiams suteikimas; priešgaisrinių tarnybų finansavimas pagal poreikį ir kt. (Rezoliuciją pridėta  prisegtuke).

Ugniagesiai gelbėtojai nusprendė, jei į jų rezoliucijoje išdėstytus reikalavimus nebus atsižvelgta, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai renginių metu bus organizuojamos protesto akcijos.

Suvažiavime priimta rezoliucija išsiųsta Seimui, Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui.

Suvažiavimas LUGS pirmininku išrinko Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininką Saulių Džiautą. Išsirinko finansų ir kontrolės organus, pakeitė organizacijos įstatus, nustatė narystės mokestį, išrinko  LUGPSS tarybą.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?