Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Svarbiausi vykusio VSAT Valdymo komiteto posėdžio sprendimai 
2019-10-04

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga (LPPPS) trumpai apžvelgia svarbiausius vykusiame Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Valdymo komiteto posėdyje aptartus klausimus ir priimtus sprendimus. Iš viso komiteto posėdyje svarstyti 7 pareigūnų bendruomenei svarbūs klausimai: 

 

1. Svarstytas Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimas. Nutarta, kad iki šių metų spalio 1 d. turi būti suderintas sutarties įgyvendinimo planas.

 

2. Svarstytas Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų taikymas ir vykdymo procesas. Nutarta, kad iki šių metų spalio 1 d. bus surinktos ir apibendrintos VSAT struktūrinių padalinių vadovų nuomonės dėl dviejų papildomų apmokamų kasmetinių atostogų dienų suteikimo tvarkos. 

 

3. Svarstytas sporto valandų suteikimas pamainomis dirbantiems pareigūnams. Nutarta, kad VSAT Personalo valdybos viršininkas iki šių metų spalio 1 d. turi suorganizuoti VSAT vado įsakymo pakeitimo projektą dėl sporto valandų pareigūnams suteikimo. Projektas toliau turės būti derinamas su profesinėmis sąjungomis. 

 

4. Svarstytas viršvalandžių rūšies įtvirtinimas į VSAT tvarką. Nutarta, kad VSAT Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos viršininkas turi spręsti klausimą dėl viršvalandinio darbo bei darbo poilsio ir švenčių dienomis apskaičiavimo bei apmokėjimo tvarkos pakeitimų. Visa tai turi būti derinama su profesinėmis sąjungomis.

 

5. Svarstyti neeilinių vertinimų pareigūnams terminai. Nuspręsta toliau tęsti neeilinius vertinimus, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.

 

6. Svarstytas uniforminės aprangos klausimas. Pateikta informacija, kad pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma planas yra patvirtintas VSAT vado įsakymu, o šių metų tarnybinei uniformai įsigyti buvo skirta 1 mln. 161 tūkst. eurų, t. y. po 200 eurų pareigūnui. Minėtą tarnybinę uniformą pareigūnai galėjo užsisakyti pagal individualių poreikį. Be to, be VSAT skiria didelį dėmesį pareigūnų tarnybinės uniformos atnaujinimui. Viešuosius pirkimus planuojama pradėti 2020 metais ir užbaigti 2021 metais. 

 

7. Svarstytas Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio (BEOAD) vertinimų klausimas. Nutarta, kad neeiliniai BEOAD pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimai dabar atliekami nebus, nes iki spalio 1 d. užbaigti neeilinių vertinimų nebuvo galimybės, o po spalio 1 d. BEOAD yra perduodamas VST, todėl nebėra pagrindo tęsti procedūras.

 

Tai – pirmasis VSAT Valdymo komiteto, sudaryto po Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo, posėdis. Pagal naująją kolektyvinę sutartį, šis komitetas yra įgaliotas užtikrinti kolektyvinės sutarties įgyvendinimą ir priimti sprendimus strateginiais VSAT klausimais. 

 

Nuotrauka © Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?