Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Sveikatos ir gyvybės draudimas – visiems NPPSS nariams (papildyta)
2020-12-18

Kaip jau minėta, šių metų lapkričio pabaigoje Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Finansinių sprendimų agentūra“. Ši sutartis, be kitų finansinių paslaugų, apima ir pilną sveikatos ir gyvybės draudimą NPPSS ir jo šakinių organizacijų nariams.

 

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad sutarties sąlygos ir formalumai baigti derinti, o sveikatos ir gyvybės draudimo paslauga visiems NPPSS nariams įsigalios jau nuo šių metų gruodžio 23 d. 

 

Pagal šią sutartį mūsų nariai yra apdraudžiami nuo nelaimingų atsitikimų (kaulų lūžių ir išnirimų, minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimų, ilgalaikių traumų, mirties dėl nelaimingo atsitikimo), taip pat nuo kritinių (vėžys, insultas, infarktas, diabetas, aklumas ir kt.) bei papildomų (laimo liga, erkinis encefalitas, stabligė, skrandžio opa ir kt.) ligų.

 

Draudimo paslauga galioja traumoms ir nelaimingiems atsitikimams, patirtiems tarnybos ir ne tarnybos metu, Lietuvoje ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. 

 

„Sveikatos ir gyvybės draudimas visiems mūsų nariams yra labai svarbus mūsų organizacijos žingsnis šiuo sunkiu ir neramiu laikotarpiu. Viliuosi, kad dabar mūsų nariai, vykdydami savo pareigas, jausis bent kiek ramiau. O kartu labai noriu pakviesti jungtis prie mūsų organizacijos ir kol kas to dar nepadariusius pareigūnus“, – sako NPPSS vadovas Vladimir Banel.

 

Kaip ir minėjome, draudimu yra apdrausti visi NPPSS nariai. Tiesiog atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, pareigūnai papildomai turės pateikti draudėjo raštišką patvirtinimą, kad apdraustojo narystė profesinėje sąjungoje įvykio dieną yra galiojanti. 

 

Ši sutartis negalios Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos nariams, mat ši organizacija turi pasirašiusi atskirą sveikatos ir gyvybės draudimo sutartį. 

 

—-

 

Įsigaliojus sutarčiai ir įvykus draudiminiam epizodui, prašome Jūsų telefonu kreiptis bendruoju „Lietuvos draudimo“ numeriu 1828 (rinkitės potemę „Žalų administravimas“). Susisiekę, privalote pateikti šiuos duomenis: 

 

- NPPSS poliso numerį.

 

- Savo asmens duomenis, reikalingus žalos administravimui. 

 

Iškilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams dėl draudiminių įvykių, konsultacijos taip pat galite kreiptis į „Finansinių sprendimų agentūros“ atstovę Gretą Pileckienę (tel. +370 606 93757; el. p. greta.pileckiene@fsa.lt)

 

---

 

PRANEŠIMAS NARIAMS

 

APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

1. ĮVADAS

 

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau – NPPSS) vertina savo Narių pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Ši informacija skirta supažindinti Jus su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

 

NPPSS, kuris vienija profesines sąjungas, ginančias ir atstovaujančias policijos, pasieniečių, ugniagesių gelbėtojų, muitininkų, viešojo saugumo, aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų interesus, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis teisinės duomenų apsaugos prasme yra laikomas (vadinamas) duomenų valdytoju. Informacija apie duomenų valdytoją: Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, juridinio asmens kodas 302301973, adresas A. Vivulskio g. 7 (6 aukštas, 618-619 kab.), 03162 Vilnius, tel. Nr. +370 671 98974, elektroninis paštas info@pareigunai.lt 

 

Šis pranešimas yra skirtas užtikrinti tinkamą ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų įgyvendinimą, taip pat užtikrinti, kad Jūs žinotumėte, kokius Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko NPPSS, kam jie yra perduodami, kokiais tikslais tie duomenys yra tvarkomi bei kitą reikšmingą su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją.

 

2. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 

Iš Jūsų gauname ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tam tikrais atvejais galime tvarkyti ir paso duomenis, paso kopiją, informaciją reikalingą Nario tinkamam atstovavimui institucijose ir (ar) teisme.

 

3. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

 

Jūsų kaip NPPSS Nario asmens duomenys yra tvarkomi teikiant finansines konsultacijas, teikiant teisines konsultacijas. NPPSS Nario asmens duomenys kaupiami siekiant pasiūlyti Nariams NPPSS partnerių nuolaidas ir išskirtinius pasiūlymus.

 

NPPSS nenaudoja, netvarko asmens duomenų jokiu kitu tikslu, kuris yra nesuderinamas su tikslais, nurodytais šiame pranešime ir taikytinuose teisės aktuose, nebent NPPSS būtų įpareigota tai daryti pagal galiojančius teisės aktus, būtų įgaliota Jūsų tai daryti arba būtų siekiama apsaugoti Jūsų ar trečiųjų asmenų gyvybinius interesus.

 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų pasirašyto prašymo priimti į profesinę sąjungą ir sutikimo su asmens duomenų tvarkymu pagrindu.

 

4. DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami NPPSS pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų asmens duomenų konfidencialumą; tretiesiems asmenims, jei tai daryti NPPSS privalėtų pagal galiojančius teisės aktus..

 

Visais kitais atvejais NPPSS įsipareigoja užtikrinti surinktų asmens duomenų konfidencialumą ir visišką slaptumą. Jei asmens duomenys būtų perduodami kitiems asmenims, institucijoms ar organizacijoms, NPPSS įsipareigoja užtikrinti, kad duomenų gavėjai sutiko užtikrini ne žemesnį saugumo lygį nei reikalaujama užtikrinti pačiam NPPSS, taip pat, kad asmens duomenys bus naudojami griežtai pagal NPPSS pateiktus nurodymus.

 

5. TEISĖS

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, prašyti ištaisyti, patikslinti ar ištrinti tvarkomus jų asmens duomenis, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat visas kitas duomenų subjektų teises, įtvirtintas ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

 

6. DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

 

Jūsų asmens duomenys, bus tvarkomi 10 metų, nebent ilgesnis duomenų tvarkymo terminas yra numatytas galiojančiuose teisės aktuose.

 

7. NARIŲ KONSULTAVIMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS

 

Jei turite klausimų ar prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su NPPSS el. paštu narys@pareigunai.lt  .

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?