Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
T. Vaitkunskas: šiemet išspręsime uniformų kompensavimo klausimą ir baigsime kolektyvinių sutarčių pasirašymą
2016-01-05

Kaip vertinate šiuos metus? Ką pavyko nuveikti?

Metus vertinu teigiamai. Praktiškai pabaigėme kolektyvinių derybų procesą Kalėjimų departamento sistemoje, liko tik trys įstaigos, kuriose dar nepasirašyti susitarimai. Metų pradžioje priimtas naujas Tarnybos Kalėjimų departamente Statutas.

Be to, pavyko išspręsti vieną iš „amžinų“ tarnybos problemų – uniformų klausimą. Pasiektas susitarimas, kad pareigūnams be teismų bus grąžintos kompensacijos už negautas uniformų dalis. Pataisos įstaigų pirminės grandies pareigūnams nuo 2015 m. vasario mėnesio buvo pakelti atlyginimai ir sistemoje nebeliko turinčiųjų C2 kategoriją. Dar daugiau, pasiekta, kad pareigūnams būtų kompensuojamos jų patiriamos išlaidos į tarnybą ir iš jos.

Ko tikitės ateinančiais metais? Ko sieksite?

Manau, 2015-ieji pataisos įstaigų sistemai tapo startiniais. Šiemet turime vystyti ir tobulinti tai, kas pasiekta. Jau dabar vyksta konsultacijos ir rengiamos pataisos minėtam KD Statutui, nes ne visus mūsų pasiūlymus politikai išgirdo ir ne visi buvo įtraukti į dokumentą. Tobulintinos ir pasirašytos kolektyvinės sutartys įstaigose, nes procesas yra tik pradinėje stadijoje. Dažnu atveju sprendžiant vieną ar kitą problemą įstaigoje yra tarsi pamirstama, kad kai kurie klausimai jau yra aptarti susitarimuose. Kitaip sakant, ir pareigūnus, ir administraciją reikia pratinti prie pasirašytų sutarčių ir raginti jomis naudotis. Tuo tarpu dabar jie traktuojami kaip buvę deklaratyvus bendradarbiavimo susitarimai, pamirštant, kad kolektyvinės sutartys turi visiškai kitokią juridinę galią.

Sieksime galutinai ir išspręsti pareigūnų tarnybinių uniformų klausimą. Nors pasiektas susitarimas sudarė prielaidas išspręsti praeities problemas, ateityje gali iškilti analogiškos problemos. Patvirtinta uniformų krepšelio sistema neišsprendžia visų problemų ir turi būti toliau tobulinama. Teiksime prioritetą analogiško vidaus tarnyboje esančio logistikos centro sukūrimo.

Taip pat stengsimės pabaigti kolektyvinių sutarčių visose pataisos įstaigose derybas ir sutartis pasirašyti. Atsižvelgiant į kylančias susitarimų taikymo problemas praktikoje, tobulinsime nuostatas pakeičiant jau esamas ar įtraukiant naujas.

Ko šiemet gali tikėtis pareigūnai?

Be jokios abejonės tarp profesinės sąjungos prioritetų išliks sistemos finansavimas ir darbo užmokesčio fondo didinimas. Naujasis Vidaus tarnybos statutas sudaro galimybę šios sistemos pareigūnams gauti didesnius atlyginimus, tuo tarpu analogiška Kalėjimų departamento sistema pradeda 2016-uosius su senąja atlyginimų struktūra. Todėl vienas iš mūsų tikslų – suvienodinti abiejų sistemų pareigūnų atlygius sukuriant analogišką darbo užmokesčio sistemą.

LR ITĮPS informacija