Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Tarnybą baigusiems pareigūnams padėsime atrasti naują profesiją, – ministras T. Žilinskas
2016-05-26

„Tarnybą iškart po studijų ar jų metu pradėję pareigūnai į pensiją išeina sulaukę maždaug 45-erių, taigi, būdami darbingo amžiaus. Daugumos pareigūnų pensijos nėra didelės, todėl jiems tenka persikvalifikuoti, ieškotis naujos profesijos, naujo darbo“, – sako vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas.

Pasak ministro, valstybė, kuriai pareigūnai atidavė dvidešimt ir daugiau gyvenimo metų dirbdami sudėtingomis sąlygomis, privalo padėti jiems rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą arba padėti įgyti naują paklausią profesiją ir įsitvirtinti naujoje darbo aplinkoje.

Parengtoje tvarkoje numatytos ne tik integracijos į darbo rinką, bet ir medicininės reabilitacijos priemonės, padėsiančios pašalinti tarnybos sukeltą psichologinę įtampą ir sveikatos problemas arba sumažinti jų poveikį. Šios priemonės bus taikomos ne tik vidaus tarnybos, bet ir krašto apsaugos sistemos, pataisos įstaigų, muitinės, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento pareigūnams, profesinės karo tarnybos kariams, kurie yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją.

Integracijos sistemos priemones siūloma įgyvendinti trimis etapais: informacinio, parengiamojo ir paslaugų.

Tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai, kuriems iki teisės gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių, iš anksto bus informuojami apie numatomą jų tarnybos pabaigos laiką ir galimybę pasinaudoti integracijos sistemos priemonėmis, kad galėtų apsispręsti dėl savo tolesnės veiklos baigę tarnybą ir jai pasirengti.

Atsižvelgus į tarnybą baigiančio arba buvusio pareigūno pageidavimus ir poreikius, jam asmeniškai bus nustatomas taikytinų integracijos sistemos priemonių poreikis. Pareigūnai galės dalyvauti teritorinių darbo biržų organizuojamuose Darbo klubų renginiuose, kurių metu gaus informaciją apie darbo paiešką, bendravimą su darbdaviu, paklausias specialybes, CV parengimą, savo verslo kūrimą ir pan. Pareigūnams, pageidaujantiems pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, sveikatos priežiūros įstaigose bus nustatomas medicininės reabilitacijos poreikis.

Į pensiją išėjusiems buvusiems pareigūnams teritorinėse darbo biržose bus teikiamos darbo rinkos paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ir kt.) ir taikomos užimtumo rėmimo priemonės (profesinis mokymas, remiamasis įdarbinimas, savarankiško užimtumo rėmimas ir kt.). Statutinės įstaigos, savo ruožtu, atsižvelgdamos į tarnybą baigiančio pareigūno pageidavimus, teiks informaciją apie jose esančias laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, į kurias pareigūnas galėtų pretenduoti. Pareigūnams, kuriems nustatytas medicininės reabilitacijos poreikis, bus teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos.

Vidaus reikalų ministerija šį projektą parengė konsultuodamasi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Darbo birža, pareigūnų profesinėmis sąjungomis. Šiuo metu dėl projekto konsultuojamasi su visuomene, paskelbus jį Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

VRM informacija