Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Tarnybinės veiklos vertinimas: įvertinti negalima nuvertinti. Kur dėsime kablelį?
2018-03-09

Vilniaus apskrityje prasideda eiliniai policijos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimai, kurie lemia darbuotojų motyvaciją ir darbo užmokesčio dydį. Profesinės sąjungos žiniomis, daugumai pareigūnų keliamos metinės užduotys – neaiškios ir neapibrėžtos, o jų vertinimo rodiklių dažnai nė neįmanoma pasiekti arba viršyti.

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėse numatoma, kad užduotys turi būti aiškios, įvykdomos ir nustatomos atsižvelgiant į vidaus reikalų įstaigos strateginio veiklos plano programų tikslus, uždavinius ar priemones, taip pat į vidaus reikalų įstaigos metinio veiklos plano priemones, pareigūno pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Pareigūno pasiektų tarnybinės veiklos rezultatų vertinimo rodikliai turi būti aiškūs ir leisti įvertinti, ar pasiektas konkretus tarnybinės veiklos rezultatas, o jų reikšmės – pamatuojamos ir apskaičiuojamos, patikimos ir nesunkiai patikrinamos.

 

„Jau ne pirmus metus pareigūnams nustatomos sunkiai pamatuojamos ir pasiekiamos užduotys.  Iškeliami tikslai, tokie kaip didinti nusikaltimų atskleidžiamumą, trumpinti nagrinėjimo terminus, reagavimo laiką, nustatinėti pažeidimus, rašyti protokolus, lankyti sporto užsiėmimus. Pareigūnas iš esmės nė nežino, kokiu atveju bus įvertintas labai gerai, gerai, patenkinamai ar nepatenkinamai, kaip gali viršyti iškeltus tikslus.

 

Tarnybinės veiklos vertinimas tai, visų pirma, pokalbis tarp darbuotojo ir vadovo, iškeltų tikslų aptarimas ir naujų užduočių formavimas. Tačiau vertinimas, nuo kurio priklauso darbuotojo motyvacija ir atlyginimas, neretai tampa tik formalumu ir vienašališku vadovo sprendimu“, - pasakoja Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.

 

Profesinių sąjungų atstovų nuomone, tokią situaciją gali lemti tai, kad vadovams trūksta gebėjimų formuoti užduotis ir jų vertinimo rodiklius. „Todėl ir turime užduotis, kurios priskirtos patiems vadovams, komisariatui ar skyriui, o ne konkrečiam pareigūnui. Kitaip sakant, kiek besistengtų darbuotojas vykdyti užduotis ar jas viršyti, tai gali neatsispindėti iškeltuose uždaviniuose. Pavyzdžiui, nėra sistemos, kuri identifikuotų, per kiek laiko konkretus pareigūnas, ne skyrius ar padalinys, suregavo į įvykį, kiek atskleidė nusikaltimų ar išsprendė problemų“, - sako V. Jagminas.

 

VA ITĮPS vadovas teigia, kad užduotys formuojamos ir neatsižvelgus į pareigybių aprašymą ar net skyriaus nuostatas. „Pavyzdžiui, Veiklos skyriaus pareigūnams, kurių veikla yra pranešimų nagrinėjimas, baudžiamųjų arba administracinių bylų tyrimas bei saugios aplinkos formavimas, numatoma reaguoti į iškvietimus, nuolatos būti prisijungus prie sistemos ir patiems priimti įvykius per tam tikrą laiką. Tokios su pareigybių aprašymo funkcijomis prasilenkenčios užduotys pažeidžia ne tik tarnybos organizavimo taisyklių tvarką, bet ir iškreipia vykdomų funkcijų paskirtį“, - įsitikinęs V. Jagminas.

 

V. Jagminas primena, kad profesinių sąjungų atstovai dalyvaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijose ir sieks užtikrinti profesinės sąjungos narių teises, teisėtus interesus ir objektyvų veiklos vertinimą. 2017 m. VA ITĮPS pavyko apginti 6 profesinės sąjungos narių tarnybinės veiklos vertinimo sprendimus ir padidinti pareiginės algos koeficientus.

 

Jei manote, kad tiesioginis vadovas arba vertinimo komisija Jūsų veiklą įvertino ar gali įvertinti neobjektyviai, nustatė, Jūsų manymu, visiškai neobjektyvias ar pareigybei nebūdingas užduotis, raginame kreiptis į VAITĮPS el. paštu info@pareigunai.lt.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?