Pagalba

  

Pagalba
Tarnybos Kalėjimų departamente statutas: atlyginimai didės jau šiais metais
2017-10-25

Spalio 19 d. Seimui vienabalsiai priėmus Tarnybos Kalėjimų departamente statuto pataisas, dar šiais metais planuojama didinti pataisos įstaigų pareigūnų darbo užmokestis. Pataisos įstaigų pareigūnus atstovaujančios profesinės sąjungos viliasi, kad tai bus ženklus postūmis visai sistemai.

 

Lietuvos Respublikos ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, prisidėjusios prie pataisų kūrimo ir siekusios jų priėmimo, džiaugiasi, kad pagaliau sistemai suteiktas šansas eiti policijos ir kitų statutinių tarnybų keliu – kurti lankstesnius darbo santykius.

 

LR ITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas teigia, kad Statutas gimė iš prieš keletą metų atsiradusios idėjos.

 

„Susibūrė grupė pataisos įstaigų pareigūnų iš visos Lietuvos, ilgai diskutavo, dėliojo savo mintis ir idėjas, kurios padėtų pagerinti kritinę bausmių vykdymo sistemos darbuotojų padėtį. Kitame etape prie dokumento dirbo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai, koregavo nuostatas, teikė Teisingumo ministerijai. Nuo pataisos pareigūnų idėjų iki galutinio Statuto varianto praėjo daug laiko, nuostatos taip pat gerokai pakito, tačiau bet kokiu atveju tai ženklus pasiekimas“, - užtikrina K. Pauliukas.

 

Prie pirminio Statuto kūrimo projekto ženkliai prisidėjo LR ITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas, LR ITĮPS ir VA ITĮPS nariai Darius Skinkys, Aušra Burinskienė, Valdas Blažys, Audrius Dovidovičius, Jurgita Mansevičienė, Vilmantas Dambrauskas, Irena Širvinskienė, Linas Tarnauskas, Ilona Lankelytė, buvusi narė Vita Kleizienė, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai. K. Pauliuko teigimu, visi šie žmonės - tikri herojai, atlikę didelį darbą, aukoję savo laisvalaikį vardan visų pareigūnų gerovės.

 

Ne mažiau svarbus buvo ir Seimo narių pritarimas – prie Statuto teikimo Seimui ir jo priėmimo prisidėjo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos narys Juozas Bernatonis, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai Vitalijus Gailius ir Irena Degutienė, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas, Ekonomikos komiteto pirmininkas Virginijus Sinkevičius ir kiti.

 

Teisingumo ministerija: tai tik pirmas žingsnis vykdant pataisos įstaigų sistemos reformą

 

Teisingumo ministerija skelbia, kad nauja darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka įsigalios nuo 2017 m. gruodžio. Nuo 2019 m. sausio pareigūnams bus mokami didesni priedai ir už tarnybinį rangą. Pagal naują darbo užmokesčio sistemą pataisos pareigūnams darbo užmokestis iš esmės bus suvienodintas su vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokamu darbo užmokesčiu, o kai kuriais atvejais bus didesnis už jį ir jau nuo šių metų gruodžio 1 d. pataisos pareigūnai gaus didesnį darbo užmokestį.


Teisingumo ministerijos pranešime spaudai teigiama, kad 2018 metams dėl padidėjusių atlyginimų papildomai iš valstybės biudžeto reikės 4 mln. eurų, o 2019 m. – papildomai 2,4 mln. eurų. Net 60 proc. šios sumos bus skiriama mažiausiai uždirbančių pataisos pareigūnų darbo užmokesčiui. 

 

Seime priimtos Tarnybos Kalėjimų departamente statuto pataisos, anot departamento, yra tik pirmas žingsnis vykdant pataisos įstaigų sistemos reformą, kuria siekiama pataisos pareigūnų profesiją padaryti patrauklią ir konkurencingą.

 

Svarbūs Statuto pakeitimai, kuriuos reikia žinoti pareigūnams

 

1. Papildomi pataisos įstaigų pareigūnų išsilavinimo reikalavimai ir nustatomas laikotarpis numatytam išsilavinimui įgyti. Tokiu būdu numatyta, kad:

 

- jaunesnieji pataisos pareigūnai privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą specialybę;

 

- pataisos pareigūnų grandies pareigūnai - aukštąjį koleginį išsilavinimą (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba lygiavertį išsilavinimą;

 

- vyresnieji pataisos pareigūnai - ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą;

 

- yriausieji pataisos grandies pareigūnai - ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 

2. Numatyta, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius skiriamas 5 m. kadencijai, bet ne ilgiau nei iki jam sueis senatvės pensijos amžius, t.y. numatytas ribojimas amžiui.

 

3. Detalizuojama, kas laikoma aukštesnėmis, žemesnėmis ar tokio pat lygio pataisos pareigūno pareigomis, atitinkamai priklausančiomis  nuo maksimalaus pareiginės algos koeficiento.

 

4. Numatomas laikinas perkėlimas į kitas pareigas, esant tarnybiniam būtinumui. Perkėlimas negali trukti ilgiau kaip 6 mėn. per 3 metų laikotarpį. pareigūnas perkeliamas tik su jo rašytiniu sutikimu. Be rašytinio sutikimo galima perkelti tik esant karo, nepaprastosios padėties atveju.

 

5. Pranešimą apie tarnybinį nusižengimą pateikusiam asmeniui (pareigūnui ar kt.), jo prašymu privalo būti užtikrinamas konfidencialumas. Numatomos dvi naujos tarnybinės nuobaudos rūšys: tarnybinio rango pažeminimas viena pakopa ir perkėlimas į žemesnes pareigas. Kitos nuostatos dėl tarnybinio patikrinimo išlieka nepakitusios.

 

6. Įteisinti nauji atleidimo iš tarnybos pagrindai: šalių susitarimu, pareigūno prašymu dėl išėjimo į pensiją, kai nustatoma, kad pareigūnas tarnybos metu buvo apsvaigęs.

 

7. Keičiamos tarnybinio vertinimo nuostatos, vertinimą priartinant prie pasikeitusios darbo užmokesčio sistemos. Kartu numatoma galimybė pačiam pareigūnui teikti prašymą vertinti jį neeiliniu vertinimu ir pan.

 

8. Pareigūnui mirus, dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybą, jį laidojančiam asmeniui išmokama 2 minimaliųjų mėnesinių algų išmoka.

 

9. Nustatyta pataisos pareigūnų papildomos sveikatos priežiūros paslaugų, remiamų iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Vidaus reikalų ministerijai, organizavimo tvarka.

 

Susipažinti su darbo užmokesčio pakeitimais galite čia: http://bit.ly/2znlInH

 

Susipažinti su Statutu galite čia: http://bit.ly/2xQxtSq

 

Teisingumo ministerijos pranešimas spaudai: http://www.tm.lt/naujienos/pranesimasspaudai/2675