Pagalba
Tauragėje pasirašyta kolektyvinė sutartis
2015-04-01

Sutartį pasirašė Tauragės apskr. VPK viršininkas Marius Draudvila, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos įgaliota atstovė Ramunė Girdauskienė. 


Šia sutartimi siekiama sudaryti palankias sąlygas Tauragės apskr. VPK veiklai, užtikrinti tinkamas šios policijos įstaigos darbuotojų darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, saugos, sveikatos, kitas tarnybos ir darbo sąlygas, neblogesnes, nei numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir Lietuvos policijos šakos kolektyvinėje sutartyje. 


Sutarties tikslas – skatinti socialinę partnerystę, gerinti santykius tarp darbdavio ir profesinių sąjungų, sudaryti palankias, sąžiningas darbo sąlygas. Be to, siekiama derinti šalių interesus, pripažinti abipusę diskusijų naudą visose srityse, susijusiose su įdarbinimu, darbo sąlygomis ir darbo organizavimu Tauragės apskr. VPK, gerinti policijos veiklos veiksmingumą, siekti Lietuvos policijos vardo prestižo didinimo, formuoti policijos tradicijas, kultūrą stiprinti darbuotojų lojalumą, moralę, etiką ir skleisti vertybes. 


Tikimasi, kad sutartis atneš naudą Tauragės apskr. VPK darbuotojams ir sudarys palankesnes sąlygas paprasčiau spręsti iškylančias problemas.

Tauragės apskr. VPK informacija