Pagalba

  

Pagalba
Teisininko komentaras dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimo pakeitimų
2013-01-09

 

2012 gruodžio 20 d. Seimas priėmė Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo pakeitė pensijų įstatymo 12 straipsnio 1 ir 6 dalis. Po pakeitimo šios dalys atrodo taip (pateikiu lyginamąjį variantą, kad matytųsi kas buvo išbraukta ir kas įrašyta įstatymo normoje):

1. Pareigūnams ir kariams bei jų šeimos nariams pensijas skiria ir moka Vidaus reikalų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos arba Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, pagal tai, kurioje iš šių institucijų pensijos gavėjas asmuo tarnavo paskiausiai. Jeigu asmuo paskiausiai tarnavo Lietuvos Respublikos prokuratūroje, Lietuvos Respublikos muitinėje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose, pensijas jam ir jo šeimos nariams skiria Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos arba Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.

2. Pakeisti 12 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Jei pareiškėjas nesutinka su šio straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos sprendimu, jis turi teisę šį sprendimą apskųsti tos šios institucijos vadovui, o jei nesutinkama ir su vadovo sprendimu, ginčas sprendžiamas teisme. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimai pensijų mokėjimo klausimais gali būti skundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kitaip tariant, akivaizdu, kad šis įstatymo pakeitimas keičia situaciją tik prokurorams, muitininkams ir pataisos įstaigų pareigūnams – nuo sausio 1 d. jiems pareigūno pensiją kaip ir anksčiau paskaičiuos ir skirs Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas arba Kalėjimų departamentas, tačiau mokėjimą vykdys nebe šios įstaigos, o „Sodra“.

Apie jokius pensijų dydžio, mokėjimo sąlygų, reikalaujamo stažo pakeitimus šiame priimtame įstatymo pakeitime nėra net kalbos. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai stebi Lietuvos Respublikos Seime pateikiamus įstatymu projektus ir, jei būtų pateiktas įstatymo projektas, kuris iš esmės blogintų pareigūnų teisinę padėtį, mes nedelsiant reaguotume – išviešindami tokią informaciją mūsų tinklapyje, per profesinės sąjungos atstovus, pateikdami pastabas ir prieštaravimus Seimo komitetams, o kraštutiniu atveju – ir rengdami protesto akcijas. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas kasdien įdėmiai stebi įstaigų veiksmus ruošiant teisės aktų projektus, teikiant siūlymus ir priimant sprendimus susijusius su pareigūnų teisiniu statusu. 

 NPPSS Teisės skyriaus vadovas Martynas Austys