Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teismas: Aplinkos ministerija pažeidė darbo kodeksą
2017-01-30

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) kreipėsi į teismą dėl Aplinkos ministerijos (AM) ir Valstybinės miškų tarnybos (VMT) įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs LAASDPS skundą, įpareigojo AM ir VMT vykdyti konsultacijas su profesine sąjunga ir panaikinti aplinkos ministro įsakymus dėl valstybinės miškų tarnybos administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo.

 

LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys teigia, kad palankus teismo sprendimas – ženklas, kad darbuotojų teisės dar svarbios Lietuvoje.

 

„Teismas nedviprasmiškai nusprendė, kad nepakanka viena įsivaizduoti, kad niekas nenukenčia ir viskas lieka taip, kaip ir anksčiau. Tai, kas vyko, tik įrodo vadovų savivalę ir norą tvarkytis taip, kaip jiems patinka. Jei vadovai kelia tam tikrus reikalavimus pavaldiniams, patys turėtų būti reiklūs sau ir vadovautis galiojančiais įstatymais. Negalima atimti iš darbuotojų galimybės apsispręsti ar pasitenkinti jiems primestu sprendimu. Tokiu būdu paminami demokratinės valstybės gyvavimo pamatai, pereinant prie vergovės, atimant žmogaus teisę į laisvą sprendimą. Nors tai ir nėra galutinis teismo sprendimas, turiu vilties, kad darbuotojų teisės Lietuvoje dar nėra pamirštos, o teisybė, nors ir sunkiai, bet pasiekiama“, - teigia V. Laukys.

 

LAASDPS dar praėjusių metų birželį pateikė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti aplinkos ministro 2016-05-02 įsakymą Nr. D1-310 „Dėl valstybinės miškų tarnybos administracijos struktūros ir administracijos struktūros schemos patvirtinimo“; 2) panaikinti Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Valstybinė miškų tarnyba, Tarnyba) 2016-05-02 įsakymą Nr. (39.2)-V-102 „Dėl Valstybinės miškų tarnybos administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo“; 3) įpareigoti atsakoves vykdyti konsultacijas su Valstybinės miškų tarnybos darbuotojų atstovais (pareiškėja); 4) informuoti teritorinę darbo biržą apie planuojamą darbuotojų grupės atleidimą.

 

Siekta skubotų struktūrinių pertvarkų

 

Aplinkos ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu „Dėl valstybinės miškų tarnybos administracijos struktūros ir administracijos struktūros schemos patvirtinimo“ buvo nustatyta nauja Valstybinės miškų administracijos struktūra. Valstybinė miškų tarnybos 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. (39.2)-V-102 „Dėl Valstybinės miškų tarnybos administracijos struktūros ir struktūros schemos patvirtinimo“ buvo panaikinti 2 teritoriniai poskyriai – Šiaulių ir Marijampolės. Nurodytų įsakymų pagrindu buvo pradėtos valstybės tarnautojų procedūros – 19 tarnautojų turėjo būti įteikti įspėjimai apie būsimą atleidimą.

 

Tuomet LAASDPS kreipėsi į AM ir VMT su prašymu panaikinti priimtą sprendimą, priimti sprendimą dėl struktūros pakeitimo tik įvykdžius konsultacijas su profesine sąjunga, informuoti teritorines darbo biržas apie būsimą darbuotojų grupės atleidimą ir objektyviai įvertinti pertvarkymų reikalingumą ir apimtį. AM nurodė, kad minėti struktūriniai pertvarkymai buvo vykdyti, vadovaujantis VMT 2014 m. liepos 3 d. vidaus audito ataskaitoje pateikta išvada. VMT nurodė, kad dėl itin skubiai priimto įsakymo ir jo įsigaliojimo datos nebuvo realių objektyvių galimybių įgyvendinti numatytus reikalavimus dėl informavimosi ir konsultavimosi procedūrų.

 

„Akivaizdu, kad priimti sprendimai yra neobjektyvūs ir priimti neįvertinus Valstybinės miškų tarnybos tam tikroje teritorijoje susidarančio užduočių krūvio. Skubotus Aplinkos ministerijos veiksmus patvirtina ir teiginys, kad vidaus audito rekomenduotos galimybių studijos dėl krūvio perskirstymo nebuvo atliktos. Be to, įgyvendinus sprendimus, miškų kontrolę regionuose vykdančių pareigūnų sumažėjo daugiau nei 10 procentų, o tai yra 13 pareigybių. Šios pareigybės buvo perkeltos kitoms, ne miškų kontrolės sferos funkcijoms atlikti, todėl tokie struktūriniai pertvarkymai yra nepagrįsti ir prieštarauja Valstybinės miškų tarnybos tikslams ir paskirčiai“, - įsitikinęs V. LAASDPS pirmininkas V. Laukys.

 

Teismas: darbo kodekso pažeidimai ir neteisėti įsakymai

 

Teismo nuomone, skundžiamais sprendimais buvo planuojama atleisti iš Tarnybos daugiau nei vieną darbuotoją (20 darbuotojų pateikė prašymus būti perkeltais į kitas pareigas). Taigi, sutiktina su profesinės sąjungos pozicija, kad šiuo atveju turėjo būti taikoma darbuotojų grupės atleidimo procedūra. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys privalo raštu pranešti teritorinei darbo biržai, pasibaigus konsultacijoms su darbuotojų atstovais ir ne vėliau kaip prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą (3 d.). Darbo sutartis negali būti nutraukiama pažeidus pareigą pranešti teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą ar pareigą konsultuotis su darbuotojų atstovais (4 d.).

 

Darbo kodeksas (DK), anot Vilniaus apygardos administracinio teismo, reglamentuoja darbuotojų informavimą ir konsultavimą. DK nustatyta, kad prieš priimdamas sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo iš darbo, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir su jais konsultuotis. Be to, DK nustatyta, kad prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir su jais konsultuotis. Teismas daro išvadą, kad Aplinkos ministerija, nepravedusi konsultacijų su darbuotojų atstovais, pažeidė DK 47 str. 4 d., Tarnyba, nepravedusi konsultacijų su darbuotojų atstovais ir neparnešusi teritorinei darbo biržai apie daugiau kaip dešimties darbuotojų atleidimą, pažeidė DK 47 str. 3 d., 130 str.

 

Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad aplinkos ministro 2016-05-02 įsakymas Nr. D1-310 „Dėl valstybinės miškų tarnybos administracijos struktūros ir administracijos struktūros schemos patvirtinimo“ ir Valstybinės miškų tarnybos 2016-05-02 įsakymas Nr. (39.2)-V-102 „Dėl Valstybinės miškų tarnybos administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo“ yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl naikintini. Teisėjų kolegijai konstatavus, kad atsakovės pažeidė DK, teismas įpareigoja AM ir VMT vykdyti konsultacijas su profesine sąjunga. Įvertinęs tai, kad tik pabaigus konsultacijas bus žinomi jų rezultatai, teismas neturi pagrindo įpareigoti atsakoves informuoti teritorinę darbo biržą apie planuojamą Tarnybos darbuotojų atleidimą.

 

Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?