Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teismas atmetė AAD skundą, aplinkosaugininkas D. Bagočius nuo pareigų nušalintas neteisėtai
2021-05-06

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Aplinkos apsaugos departamento (AAD) apeliacinį skundą neteisėtai nuo pareigų nušalinto aplinkosaugininko Donato Bagočiaus byloje.

 

Primename, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas buvo patenkinęs D. Bagočiaus skundą dėl neteisėto nušalinimo nuo AAD einamų pareigų ir įpareigojo departamentą panaikinti įsakymą, kuriuo aplinkosaugininkas buvo nušalintas. Sprendimą nušalinti D. Bagočių buvusi AAD vadovybė priėmė po to, kai jis suteikė informaciją apie Būtingės naftos terminale įvykusį incidentą Aplinkos ministerijos atstovams.

 

„Sulaukus Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo, kuriuo buvo paliktas galioti Vilniaus administracinio teismo sprendimas dėl mano neteisėto nušalinimo, pirmiausiai norėčiau padėkoti Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinei sąjungai (LAASDPS) bei Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui (NPPSS) už teisinę pagalbą, kurios sulaukiau labai laiku. Noriu pasidžiaugti tokiu teismų sprendimu. Taip pat, noriu padėkoti visiems mane palaikiusiems žmonėms. Ši garsiai nuskambėjusi istorija yra tikrai pamokanti. Aš labai tikiuosi, kad ji taps geru pavyzdžiu, leidžiančiu suprasti, kad valstybės tarnautojai yra savo srities profesionalai, mylintys savo darbą. O skuboti ir neapgalvoti kai kurių žmonių sprendimai gali padaryti žalą valstybės tarnybai bei visai mūsų valstybei“, – sako D. Bagočius.

 

Vaidas Laukys, D. Bagočiui teisme atstovavusios LAASDPS pirmininkas, sako, kad toks buvusios AAD vadovybės sprendimas buvo akivaizdžiai nukreiptas prieš bendruomenę ir aktyviausius aplinkosaugininkus. 

 

„Departamente buvo siekiama susidoroti su aktyviais darbuotojais, jų atstovais, dirbtinai pradedami beprasmiai tarnybinių nusižengimų tyrimai, priimami neadekvačiai griežti sprendimai, žmonės nušalinami nuo pareigų ar net atleidžiami iš darbo. Tuo buvo siekiama tik vieno –  įbauginti likusius darbuotojus. Džiaugiuosi, kad situaciją taip pat įvertino ir Lietuvos teismai. Matau, kad naujoji AAD vadovybė jau kitaip žiūri į čia dirbančius žmones, ieško abipusio supratimo ir visiems priimtinų sprendimų“, – sako V. Laukys. 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas šių metų kovo mėnesio pradžioje, įvertinęs pateiktus įrodymus, konstatavo, kad kitaip nei teigė AAD, aplinkos apsaugos srityje pareigūnai atostogų metu gali reaguoti į iškvietimus, atlikti operatyvius veiksmus. Nagrinėtu atveju nustatyta, kad D. Bagočius atliko veiksmus, siekdamas užkirsti kelią kilusiai grėsmei aplinkai, ją operatyviai nustatyti. AAD nepateikė jokių įrodymų, kad pareigūno atlikti veiksmai, siekiant užtikrinti Būtingės terminale įvykusio taršos incidento tyrimą, būtų buvę netinkami, nesuderinami su siekiamais tikslais, padarę žalą valstybės biudžetui ir pan. Taip pat nėra pateikta jokių įrodymų, kad Aplinkos ministerijos atstovui pareiškėjas būtų teikęs informaciją, nesusijusią su jo atliktais veiksmais ar tikrovės neatitinkančią informaciją.

 

NPPSS teisininko Rintauto Kuprio komentaras:

 

„Teismas įvertino visas aplinkybes ir teisingai nustatė, kad D. Bagočius nors ir nepagarbiai, bet reiškė savo subjektyvią poziciją apie Departamento direktoriaus pavaduotoją J. Kazlauską ir jo veiklą bei siekė, kad Aplinkos ministerija inicijuotų tyrimą dėl minėto asmens. Teismas pastebėjo, kad tarnautojo išsireiškimai nebuvo pagarbūs, tačiau toks tarnautojo elgesys nebuvo pakankamas, kad asmuo būtų nušalintas nuo pareigų. Džiaugiuosi, kad teismas nurodė, jog laiškų turinys nesudaro pagrindo, kad pareiškėjui galėtų būti taikoma griežčiausia tarnybinė atsakomybė – atleidimas iš tarnybos, o tai iš esmės tik patvirtina LAASDPS jau anksčiau išsakytą nuomonę, kad buvusi Departamento vadovybė galimai dėl trūkstamos kompetencijos priėmė neteisėtą įsakymą dėl nušalinimo“.

 

---

 

Vidmanto Balkūno / 15 min. nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?