Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teismas tenkino profsąjungų skundą dėl reformos įgyvendinimo
2018-04-13

Vilniaus apygardos administracinis teismas tenkino profesinių sąjungų skundą dėl Policijos departamento sprendimų panaikinimo.

 

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas ir jam priklausančios policijos pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos į teismą kreipėsi dėl policijos generalinio komisaro sprendimų steigti naujas pareigybes policijos komisariatuose.

 

Profesinės sąjungos nurodė, kad pakeitimai lemia nesaugias darbo sąlygas pareigūnams. Policijos departamentas iš esmės nederino su profesinėmis sąjungomis policijos pertvarkos sprendimų, šią funkciją iš dalies vykdė Apskričių vyriausieji policijos komisariatai. Nagrinėjamu atveju profesinėms sąjungoms nebuvo suteikta galimybė būti išklausytoms prieš priimant Generalinio komisaro sprendimus. Tuo tarpu profesinių sąjungų skundus Policijos departamentas nutarė atmesti.

 

Teismas, įvertinęs skundžiamų Generalinio komisaro sprendimų turinį, vertina, kad jais buvo iš esmės keičiama pareigūnų teisinė padėtis – keitėsi pareigūnų darbo laikas, darbo vieta, funkcijos, sveikatos ir fizinio pasirengimo reikalavimai. Esant šioms aplinkybėms, tokio pobūdžio pakeitimus Policijos departamentas privalėjo derinti su pareigūnų atstovais, t. y. profesinėmis sąjungomis (tiek pagal Profesinių sąjungų įstatymo reglamentavimą, tiek pagal Lietuvos Policijos šakos 2014 m. kolektyvinę sutartį). Kartu teismas akcentavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią yra ginama profesinių sąjungų teisė susipažinti su visa reikšminga informacija viso sprendimų priėmimo proceso metu ir taip siekiama užtikrinti kuo visapusiškesnį ir efektyvesnį tokios profesinės sąjungos dalyvavimą konsultacijose. 

 

Teismas nusprendė profesinių sąjungų skundą tenkinti, panaikinti Lietuvos generalinio komisaro įsakymus dėl steigiamų pareigybių aprašų patvirtinimo ir kompensuoti teismo išlaidas. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Su sprendimu galite susipažinti čia.

 

Anksčiau rašėme:

 

Policija teigia užbaigusi reformą, profsąjungos primena apie skundą teismui

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?