Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Telšių ir Šiaulių sujungimo eksperimento aptarimas: klausimų daugiau nei atsakymų
2020-11-06

Šių metų spalio 30 d. nuotoliniu būdu vyko Generalinio komisaro, jo pavaduotojų, Šiaulių AVPK vadovybės, buvusio Telšių AVPK teritorinių komisariatų vadovų ir profesinių sąjungų atstovų susitikimas. Jo metu buvo pristatyti eksperimento Šiaulių ir Telšių apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose eigos rezultatai, aptartos išryškėjusios problemos, artimiausi darbai.

 

Policijos departamento vadovybė padėkojo Šiaulių ir Telšių policijos bendruomenei už atliktus didelius darbus šio eksperimento metu. Akivaizdu, kad be bendruomenės pastangų ir įsitraukimo vadovybė nebūtų pajėgi įgyvendinti tokių pokyčių.

 

Susitikimo metu Generalinis komisaras pabrėžė eksperimento pradžioje duotą pažadą, kad dėl vykdomo optimizavimo pareigūnai nenukentės. Renatas Požėla domėjosi vadovybės santykiais su bendruomene, prijungtų buvusio Telšių AVPK rajonų savivaldos organizacijomis ir socialiniais partneriais. Šiaulių AVPK viršininkas R. Sarapas akcentavo, jog šie santykiai yra dalykiški. Visgi, Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga (LPDPS) mano, kad, nors šie santykiai ir šiltėja, jie vis dar yra gana formalūs.

 

Susitikimo pradžioje R. Sarapas kalbėjo apie eksperimento eigą, problemas. LPDPS nori akcentuoti kelis šioje kalboje išgirstus ar praleistus dalykus.

 

Pirma, R. Sarapas beveik nepalietė Veiklos padalinių darbo organizavimo klausimo. Buvo apsiribota pasakymu, jog apie tai kalbėta anksčiau, yra surašytas atitinkamas dokumentas, todėl šiame susitikime klausimo gvildenti nebeverta. LPDPS nuomone, Veiklos padalinių pareigūnai, ant savo pečių nešantys bene didžiausią įvairių darbų krūvį, yra ypač svarbūs AVPK. Todėl šių  padalinių darbo organizavimo problemoms reikia skirti ypatingą dėmesį. Juolab, kad šiuose padaliniuose (ypač mažuosiuose rajonuose) dirba gana didelė dalis pareigūnų, turinčių 20 ar daugiau metų stažą. Nesprendžiant šios problemos gali susidaryti situacija, kuomet pareigūno pensijos sulaukę žmonės paliks sistemą, o tuomet užtikrinti sklandų policijos darbą taps dar sudėtingiau. Akivaizdu ir tai, kad didelis pareigūnų trūkumas Veiklos padaliniuose įtakoja jų trūkumą ir kituose padaliniuose (pavyzdžiu, specializuotuose).

 

Antra, pareigūnų trūkumo problema Šiaulių AVPK viršininkui yra puikiai žinoma, tačiau susitikimo metu jai nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Bendruomenei buvo pakartota informacija, jog pareigūnų trūksta, šis trūkumas yra kažkaip dengiamas, tačiau problemos sprendimas tarsi paliktas savieigai. Nekalbėta apie tai, kad policija ruošia žmones kitoms tarnyboms, pavyzdžiui, FNTT, VSAT, Probacijos tarnybai, tardymo izoliatoriams, kariuomenei. Ir policiją dažnai palieka mažiau kaip 10 metų darbo patirtį turintys pareigūnai.

 

Trečia, pareigūnų trūkumą R. Sarapas paminėjo ir kalbėdamas apie Viešosios policijos situaciją. Čia, anot jo, kelių policijoje trūksta net 10 ekipažų. Šių ekipažų trūkumą Viešosios policijos padaliniuose dabar kompensuoja teritorinių policijos komisariatų Reagavimo ir Veiklos padalinių pareigūnai, kuriems, kaip jau minėta, dėmesio yra skiriama per mažai. Deja, tačiau nieko nebuvo pasakyta apie tai, kodėl Viešojoje policijoje yra susidariusi tokia situacija.

 

Ketvirta, susitikime kalbėta apie naikinamos Mažeikių areštinės darbuotojus. Nuspręsta juos perkelti į Šiaulių areštinę. Klausimas dėl jų vykimo į darbą Šiauliuose tarnybiniu transportu kol kas yra atviras. Akivaizdu, jog šis sprendimo būdas yra tik laikinas, o pareigūnai yra palikti nežinioje.

 

Penkta, AVPK viršininko manymu, mažiausiai problemų šiuo metu kyla specializuotuose padaliniuose. Ar tikrai? Nebuvo kalbėta apie tai, kad šie padaliniai nėra patrauklūs pareigūnams dėl praktiškai nesiskiriančių pareiginių algų koeficientų (lyginant su kitais padaliniais). Generalinio komisaro pavaduotojas A. Paulauskas iškėlė klausimą apie tai, ar Telšiai atėjo į Šiaulius, ar Šiauliai prisijungė Telšius pasidalindami etatus? Deja, bet tai aptarta nebuvo. LPDPS manymu, kol kas situacija labiau panaši į etatų išsidalijimą. Tuomet kyla klausimas, ar į Šiaulius kartu su policijos etatais persikels ir Telšių nusikalstamumas? Juk vargu ar dirbant Šiauliuose bus galima užtikrinti žmonių saugumą Telšių apskrityje.

 

Šešta, kalbėta apie nuotolinį darbo organizavimą. Vadovas, kaip daug kam žinoma, yra prieš tokį darbą. Tačiau Lietuvoje toliau gilėjant koronaviruso pandemijai, jis buvo priverstas pripažinti, kad kitos išeities nėra.

 

Septinta, susitikimo metu buvo džiaugiamasi neskausmingu Telšių ir Šiaulių Kriminalistinių tyrimų tarnybos darbuotojų, taip pat budėtojų dalių susijungimu bei darbuotojų vykimo į darbą iš Telšių klausimo sprendimu. Visgi, LPDPS nuomone, šie sujungimai yra neskausmingi tik vadovų kalbose, o apie darbuotojų situaciją visiškai nekalbama. Be to, nekalbama ir apie KTT optimizavimą ateityje ir su tuo susijusias problemas. Taip pat nebuvo paminėtas darbuotojams ypač aktualus klausimas apie budėtojų dalių optimizavimą, paliekant tik Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos padalinius.

 

Galiausiai, susitikime ypač daug dėmesio skirta aptarnavimo padalinių ir VOS veiklai. Minėti turto nurašymo, inventorizacijos, kiti ne ypač svarbūs kasdieniai ūkiniai reikalai, tuo tarpu apie naujai statomą VPK pastatą bendruomenei nepasakyta nieko.

 

Apibendrinant susitikimą galima pasidžiaugti, kad Šiaulių AVPK vadovas atkreipė dėmesį į mikroklimato svyravimus policijos padalinių kolektyvuose. Visgi nebuvo pasisakyta ar daromi (planuojami) mikroklimato tyrimai. Jei taip, tuomet kokios yra jų išvados ir kokiomis priemonėmis ši problema bus sprendžiama? LPDPS atstovai yra įsitikinę, kad ėmus spręsti mikroklimato, darbuotojų kaitos, darbo vietų užpildyto klausimus, ženkliai išaugtų darbuotojų pasitenkinimas darbu ir pasitikėjimas vadovybe.

--

 

policija.lrv.lt nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?