Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pradedančių ir patyrusių pareigūnų atlygis turi didėti proporcingai
2017-05-19

Vidaus reikalų ministerijoje prasidėjo konsultacijos dėl planuojamo 2018 m. biudžeto. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), kurio iniciatyva ši tradicija tęsiama, prioritetu įvardino pareigūnų pajamų didinimą.

 

Anot PD, įgyvendinant LRS patvirtintą Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 m. programą, siekiama sustiprinti valstybės atsaką į esamus rizikos veiksnius ir grėsmes viešajam saugumui, taip pat pasirengti naujiems galimiems iššūkiams. Įgyvendinant 17-osios LRV programą ir jos prioritetinius darbus, siekiama viešojo saugumo politikos tikslų – aprūpinti policijos pareigūnus tinkamos kokybės įranga, atkurti policijos pareigūno profesijos prestižą bei skatinti pareigūnų motyvaciją ir profesinius gebėjimus.

 

Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimui būtini 23,5 mln. Eur (bendras poreikis 25,8 mln. Eur), kurie būtų skirti:

 

- Pirminės, vidurinės ir aukštesnės grandžių pareigūnų darbo užmokesčiui nuosekliai kasmet didinti (22,7 mln. Eur), įskaitant pareiginės algos priedams už turimus laipsnius didinimui nuo 2018 m. sausio 1 d. (aukštesnioji grandis – nuo komisaro) – 1,4 mln. Eur).

 

Nuo 2017-07-01 planuojamas Programos 1000 II etapas: pirminės grandies pareigūnai atskaičius mokesčius uždirbs ne mažiau kaip 700 eurų darbo užmokestį (atskaičius mokesčius) vidurinės grandies – 850 Eur; aukštesnės grandies – 1000 Eur.

 

Papildomos prašomos lėšos reikalingos tolesniam policijos pareigūnų darbo užmokesčiui didinimui 2018 m.: pirminės grandies pareigūnams ne mažiau kaip 800 eurų atlyginimą (atskaičius mokesčius); vidurinės grandies pareigūnams ne mažiau kaip 1000 eurų atlyginimą (atskaičius mokesčius) aukštesnės grandies pareigūnams ne mažiau kaip 1600 Eur (atskaičius mokesčius)

 

Biudžeto aptarimo metu NPPSS pirmininkas Vladimir Banel klausė, kaip bus užtikrinamas pajamų didinimas „Programos 1000“ įgyvendinimo metu. „Puiku, kad pradedančiųjų atlygis padidėjo, tačiau negalime ignoruoti ir patyrusių kelioliką metų tarnaujančių pareigūnų. Privalome užtikrinti tolygų atlygio didėjimą visoms grandims. Jei per pastaruosius metus pradedančiųjų atlygis padidėjo 200 eurų, patyrusiems pareigūnams atlygis turėtų didėti analogiškai. Be to, skirtingose apskrityse pareigūnai turi uždirbti vienodai“.

 

Policijos generalinio komisaro Lino Pernavo pavaduotojas Rimantas Bobinas užtikrino, kad tokie planai yra. Planuojama sukurti standartinę atlyginimų didinimo schemą, pagal kurią skirtingose apskrityse tas pačias pareigas atliekantys pareigūnai uždirbtų vienodai.  

  

- Gyventojų aptarnavimo ir pareigūnų darbo sąlygų gerinimui (0,8 mln. Eur). Įgyvendinant Kauno ir Panevėžio aps. VPK PPP projektus, anot PD, būtina parengti turimus sklypus statyboms: detalių planų sutvarkymas, reikalingų grunto tyrimų atlikimas, nereikalingų pastatų nugriovimas. Bendras lėšų poreikis sudaro apie 0,85 mln. Eur, PD planuoja iš esamo biudžeto skirti 50 tūkst. Eur, papildomai 2018 m. prašoma 0,8 mln. Eur sklypuose esančių nereikalingų pastatų nugriovimui (darbus būtina atlikti iki 2018-05).

 

 

Siekiant užtikrinti policijos parengtį krizėms ir hibridinėms grėsmėms, PD teigimu, reikėtų 2,5 mln. Eur. Už šias lėšas būtų diegiamos naujausios techninės prevencijos ir kontrolės priemonės. Numatoma įsigyti: vaizdo analizės sistemą, skirtą išskirti asmenis ar asmenų grupes iš aplinkos (0,85 mln. Eur); judančių objektų srauto analizės sistemą (0,15 mln. Eur), skirtą didelės apimties vaizdo informacijos analizei (judančių objektų – automobilių, dviračių ir kt. – stebėjimui); asmens balso atpažinimo sistemą (0,7 mln. Eur), kuri leidžia realiu laiku identifikuoti asmenį pagal jo balsą. Be to, norima sukurti ir kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių telekomunikacinio tinklą (0,8 mln. Eur).

 

Skubios pagalbos gyventojams teikimo užtikrinimui prašoma skirti 6,35 mln. Eur (bendras poreikis 21,3 mln. Eur). Už šias lėšas būtų didinamas budinčių policijos ekipažų skaičius (5,35 mln. Eur; bendras poreikis 20,3 mln. Eur).

 

Nuo 2016 m. pradėjus optimizuoti policijos veiklą, anot PD, vienu metu dirbančių policijos ekipažų skaičius turėtų palaipsniui išaugti iki 500-600 (vietoj buvusių 180-200). Jau dabar daugiau pareigūnų dirba gatvėje, trumpėja reagavimas į pranešimus, daug paslaugų suteikiama iš karto automobilyje, pareigūnui automobilis tampa pagrindine mobilia darbo vieta („nuovada ant ratų“), naudojamas 24 val./7 d. režimu (mažinamas darbo vietų skaičius pastatuose). Todėl, PD teigimu, gatvėje dirbančius pareigūnus būtina aprūpinti šiuolaikinėmis transporto priemonėmis („nuovada ant ratų“), saugos priemonėmis, ginkluote ir įranga.

 

Be to, PD įsitikinimu, kasmet reikėtų atnaujinti po 400 automobilių. Iš esamo policijos biudžeto 2017 m. planuojama įsigyti apie 120 vnt. (6,5 mln. Eur) ir pradėti pirkimą nuomai apie 350 vnt. automobilių (3 mln. Eur). Papildomai 2018 m. prašoma 2 mln. Eur  apie 200 automobilių nuomai (per 2017-2018 m. būtų įsigyta apie 700 automobilių). Taip pat pareigūnus norima aprūpinti saugos priemonėmis ( šarvinėmis liemenėmis ir modernia ginkluote, teikiant prioritetą elektros impulsiniams prietaisams, kaip mažiau keliantiems grėsmę žmogaus gyvybei).

 

Siekiant modernizuoti BPC ir policijos techninę  ir programinę įrangą bei ryšio priemones (mobiliųjų prietaisų lokalizacijai bei mobiliaisiais tinklais perduodamų duomenų kontrolei) reikėtų dar 1 mln. Eur.

 

Dalyvavimui vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkoje, PD teigimu, reikia 0,8 mln. Eur, už kuriuos būtų įrengti vaikų apklauso kamabariai.

 

Siekiant modernizuoti valstybės informacines sistemas reikalingi 0,3 mln. Eur. Už šias lėšas būtų konsoliduojami valstybės informaciniai ištekliai ir modernizuojamos valstybės informacinės sistemos.

 

Kitiems poreikiams tenkinti reikia 0,47 mln. Eur, už kuriuos bus grąžintas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis (62 tūkst. Eur). Pagal numatytas proporcijas iš valstybės biudžeto ir iš institucijos biudžeto (2018 m. papildomai 5 proc.; mokama 25 proc. sumos, 20 proc. skiriami iš valstybės biudžeto (2017 m. skirta 15 proc.), 5 proc. iš policijos biudžeto). Kita dalis bus skirta karjeros valstybės tarnautojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti pagal Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedą, įsigaliosiantį nuo 2018-01-01 – 409 tūkst. Eur.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?