Pagalba

  

Pagalba
Tikrinamo pareigūno atmintinė
2011-08-23

 

Lietuvos policijos profesinė sąjunga atkreipė dėmesį į tai, kad pastaruoju metu daugėja tarnybinių patikrinimų, auga pareigūnų paklausimų – konsultacijų poreikis. Atsižvelgdami į tai, pateikiame apibendrintą tikrinamo pareigūno atmintinę. Šioje atmintinėje apibendrintos ir pateiktos svarbiausios pareigūno teisės, kurios yra aktualios siekiant išvengti nepagrįsto persekiojimo ir konfliktinių situacijų, teisminių ginčų. Pažymime, kad ši atmintinė nėra teisės aktas ir pati savaime nesukuria žemiau nurodytų teisių ir pareigų – toks apibendrinimas kyla iš teisės aktuose įtvirtintų normų, teismų praktikoje suformuotų pozicijų, profesinė sąjunga negali prisiimti ir neprisiima atsakomybės dėl šio teksto savarankiško interpretavimo.

Tikimės, kad tokia atmintinė padės susiorientuoti ir tinkamai pasinaudoti savo teisėmis ir apsiginti nuo nepagrįstų kaltinimų.

 

TIKRINAMO PAREIGŪNO

ATMINTINĖ

 

·           Tikrinamas pareigūnas turi teisę reikalauti prisistatyti tikrinantį pareigūną bei paaiškinti tikrinimo priežastį ir pagrindą.

·           Tikrinamas pareigūnas turi teisę pats rinkti įrodymus: daryti tikrinimo garso, vaizdo įrašą (apie tai būtina informuoti tikrintoją, geriausia tai padaryti įjungus diktofoną ir aiškiai pasakius frazę „Informuoju, jog bus daromas garso [ar vaizdo] įrašas“).

·           Tikrinamas pareigūnas turi teisę teikti prašymus – pavyzdžiui užfiksuoti konkrečioje situacijoje svarbias aplinkybes (formuluoti aiškiai ir tiksliai „Prašau užfiksuoti, kad ...“).

·           Jei tikrinamo pareigūno prašoma pasitikrinti alkotesteriu, tikrinamas pareigūnas turi teisę reikalauti pateikti alkotesterio metrologinės patikros dokumentus (įsitikinti, kad įrodymai renkami teisėtomis priemonėmis).

·           Jei tikrintojai nepateikia alkotesterio metrologinės patikros dokumentų, pareigūnas turi reikalauti fiksuoti šią aplinkybę ir gali atsisakyti tikrintis nepatikimu prietaisu.

·           Pareigūnui gali būti pasiūlyta pasitikrinti dėl apsvaigimo (neblaivumo) sveikatos priežiūros įstaigoje.

·           Vengimas tikrintis dėl apsvaigimo (neblaivumo), kai pareigūnas tikrinamas dėl transporto priemonės vairavimo, paprastai pripažįstamas administraciniu teisės pažeidimu (LR ATPK 126 str.) ir pareigūno vardo pažeminimu. Pareigūno vardo pažeminimas yra pagrindas atleisti pareigūną iš tarnybos (Vidaus tarnybos statuto 53 str. 1 d. 7 p.).

·           Atsisakius tikrintis dėl neblaivumo ar apsvaigimo, tikrinamas pareigūnas gali savarankiškai kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl neblaivumo (apsvaigimo) patikrinimo. Rekomenduotina kreiptis nedelsiant (kad būtų tikslesni patikrinimo rezultatai).

·           Jeigu yra pagrindas manyti, kad pareigūnas tarnybos metu yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, tiesioginis jo vadovas turi teisę  jį nušalinti nuo pareigų likusiam tos dienos tarnybos laikui. Nušalinimo nuo pareigų faktas įforminamas aktu.

·           Pareigūnas turi teisę teikti paaiškinimus. Išsamius, detalius paaiškinimus rekomenduojama teikti tik susipažinus su raštu išdėstytu tikrinimo pagrindu – gavus pranešimą apie atliekamą tarnybinį patikrinimą arba protokolą dėl administracinio teisės pažeidimo.

·           Vadovas turi teisę prašyti pavaldaus darbuotojo pateikti tarnybinį pranešimą apie tarnybos vykdymą konkrečiu metu konkrečioje vietoje. Pareigūnas gali parašyti lakonišką tarnybinį pranešimą, nurodydamas, kad detaliai paaiškins aplinkybes, jei bus pradėtas tarnybinis patikrinimas.

·           Pradėjus tarnybinio patikrinimo procedūrą tikrinantis pareigūnas turi pasiūlyti pareigūnui pateikti paaiškinimą, kurį pareigūnas gali pateikti per „protingą terminą“. Sąvoka „protingas terminas“ suprantama kaip pakankamas laiko tarpas paaiškinimui parengti ir pateikti bei nustatomas atsižvelgiant į konkretų atvejį. Paprastai tai būna 2-3 darbo dienų terminas.

·           Pareigūnas tarnybinio patikrinimo metu turi teisę turėti atstovą, todėl vadovui pradėjus tarnybinio patikrinimo procedūras rekomenduojame susisiekti telefonu (8 52 71 6118 arba žinybinis 56118) su profesinės sąjungos teisininkais, kurie suteiks neatidėliotiną teisinę konsultaciją.