Pagalba
Tobulinamas saugomų objektų bei asmenų apsaugos efektyvumas
2015-08-05

Vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio teigimu, įstatymo pakeitimais siekiama nustatyti saugomų objektų apsaugai užtikrinti reikalingas  apsaugos zonas bei jose taikomus veiklos apribojimus, suteikti Vadovybės apsaugos departamentui teisę neatlygintinai naudotis šiose zonose esančia valstybine žeme, taip pat įtvirtinti galimybę saugomuose objektuose nustatyti specialų režimą nederinant su jų administracija.

„Tokie įstatymo pakeitimai reikalingi, nes padėtų efektyviau vykdyti vadovybės apsaugos funkcijas, užtikrinant  maksimalią saugomų objektų ir asmenų bei jų privatumo apsaugą, taip pat leistų išvengti situacijų, kai dėl saugomų objektų administracijos nepritarimo kyla sunkumų tinkamai šią apsaugą organizuoti“, – pažymi ministras S. Skvernelis.

Vadovybės apsaugos departamentui prie VRM (VAD) būtų sudarytos sąlygos specialų režimą saugomuose objektuose (išskyrus oro uostus) nustatyti to nederinant su saugomų objektų administracija, tačiau ją apie tai informuojant.

Priėmus įstatymo pakeitimus, saugomų objektų (Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pastatų, Respublikos Prezidento, Ministro Pirmininko rezidencijų pastatų su jiems priskirtais žemės sklypais ir priklausiniais) apsaugai užtikrinti būtų nustatomos jų apsaugos zonos, būtų reglamentuojamas šių zonų ribų nustatymas, statinių statybos, rekonstrukcijos, jų paskirties keitimo ir kitokios veiklos vykdymo sąlygos bei apribojimų taikymas.

Įstatymo projekte nustatoma, kad valstybinė žemė, esanti Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko rezidencijų pastatų su jiems priskirtinais žemės sklypais ir priklausiniais apsaugai užtikrinti nustatytose saugomų objektų apsaugos zonose, perduodama neatlygintinai naudotis VAD  (išskyrus žemės sklypus, reikalingus kitiems asmenims priklausantiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti), o saugomų objektų apsaugos zonose įtvirtinami tam tikri apribojimai.

Minėtose zonose negalės būti statomi ar rekonstruojami viešojo naudojimo pastatai, dėl kurių gali atsirasti didelių transporto priemonių, žmonių srautų, nauji pramonės paskirties pastatai, automobilių stovėjimo aikštelės, degalinės ir kt. Jose statomų ar rekonstruojamų statinių aukštis negalės viršyti Vyriausybės nustatyto maksimalaus aukščio, o statyti naujus ar rekonstruoti esamus statinius, keisti jų paskirtį, sudaryti perleidimo, nuomos ar panaudos sandorius bus leidžiama tik suderinus su VAD. Šiose zonose VAD sprendimu galės būti įrengta atitvarų, užtvarų ir kitų konstrukcijų, skirtų apriboti transporto priemonių privažiavimą prie saugomų objektų.

Įstatymo pakeitimais taip pat nustatyta, kad VAD pasiūlymu oro erdvės dalys virš saugomų objektų apsaugos zonų galės būti paskelbtos kaip draudžiamos, ribojamos arba pavojingos civilinei aviacijai zonos, kuriose taikomos specialios procedūros.


Originalų tekstą rasite čia: http://www.tv3.lt/naujiena/842099/tobulinamas-saugomu-objektu-bei-asmenu-apsaugos-efektyvumas