Pagalba

  

Pagalba
Turime sukurti patrauklias tarnybos sąlygas
2015-09-29

Pasitarimą pradėjęs vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis akcentavo, kad siekiant iki ateinančių metų pradžios efektyviai pertvarkyti vidaus tarnybos sistemą svarbu ne tik atvirai diskutuoti, bet ir aktyviai dirbti kartu, ieškant konkrečių sprendimų.  

„Šiuo metu vidaus tarnybos sistemoje vykstantys procesai nėra paprasti – naujasis statutas sąlygoja tam tikrus neišvengiamus pokyčius, kurie tiesiogiai paliečia daugelį pareigūnų, dėl to kyla daug įtampos ir klausimų. Svarbu kiekvienu atveju kartu ieškoti išeičių ir atsakymų, taip pat konkrečių sprendimų, kurie būtų įtvirtinti teisiškai ir padėtų pasiekti rezultatą – sukurti patrauklias ir orias tarnybos sąlygas. Nuo mūsų pačių priklauso, kaip šią galimybę išnaudosime“, – sakė ministras S. Skvernelis.

Iki šių metų pabaigos turi būti parengti 58 nauji (ar patikslinti galiojantys) teisės aktai, kurie detalizuos naujo Vidaus tarnybos statuto nuostatas, taip pat turi būti tinkamai pasirengta šias nuostatas įgyvendinti.  Naujasis statutas ir jį lydintys teisės aktai įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.
 
VRM vykusio pasitarimo metu įvairiomis su statuto nuostatų įgyvendinimu susijusiomis temomis pasisakė vidaus reikalų ministro sudarytų darbo grupių atstovai – buvo aptarti pareigūnų kvalifikacijos kėlimo, karjeros, motyvacijos bei darbo užmokesčio klausimai, taip pat kalbėta apie saugumą, veiklos vertinimo tvarką ir kt.

Pareigūnų profsąjungoms atstovavę Loreta Soščekienė ir Vladimir Banel renginio metu pristatė pareigūnams aktualiausias problemas ir jų lūkesčius, susijusius su statuto įgyvendinimu, taip pat įvardino sritis ir klausimus, kurių išaiškinimui turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys.

Pasitarime dalyvavę įstaigų prie VRM – Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vadovybės apsaugos departamento, Viešojo saugumo tarnybos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovai pristatė pokyčius, kurie bus įgyvendinami šiose įstaigose, siekiant didinti pareigūnų motyvaciją ir stiprinti administracinius gebėjimus.

Renginio metu vyko diskusijos, buvo atsakyta į pareigūnų užduotus klausimus, susijusius su konkrečiomis statuto įgyvendinimo sritimis. Taip pat buvo susitarta dėl tolesnio dialogo ir bendradarbiavimo formų, siekiant sklandžios vidaus reikalų sistemos pertvarkos.

VRM informacija