Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ugniagesiai gelbėtojai: PAGD lėšos skirstomos neracionaliai
2016-03-20

Anot UGPS pirmininko Alfredo Povilansko, brangių automobilių pirkimas nėra tikslingas ir pagrįstas. „Imkime, pavyzdžiui, automobilines kopėčias, kurios iš esmės skirtos mažiems miesteliams. Pagal statistiką juose kyla nedaug įvykių, kuriuose prireikia tokių kopėčių, o gaisro gesinimo ir gelbėjimo efektyvumas labiausiai priklauso nuo pajėgų ir priemonių panaudojimo. Kalbant apie pačią techniką, tikslingiau būtų įsigyti įrangą, skirtą patekimui iš daugiaaukščio namo laiptinės pro šarvuotas duris. Tokiu būdu ugniagesiams būtų lengviau patekti pas nukentėjusiuosius be keltuvo“.

UGPS atstovų nuomone, kartu turėtų būti maksimaliai taikomos prevencinės priemonės, turėtų būti sudarytos galimybės ugniagesiams gelbėtojams atnaujinti apsauginius drabužius grįžus iš vieno įvykio ir vykstant į kitą.

„Ugniagesių darbas – padidintos rizikos ir gali turėti įvairių pasekmių sveikatai. Todėl jiems privalo būti suteikiama galimybė pasikeisti šlapius, purvinus ir prisisunkusius kancerogeninių medžiagų rūbus. Be kita ko visi gelbėjimo automobiliai privalo būti aprūpinti įvairia gelbėjimo įranga ir pilnai sukomplektuoti asmenine sudėtimi. Tai suteiktų galimybę per maksimaliai trumpą laiką reaguoti į įvykius ir nereikėtų pasitelkti papildomų pajėgų“, - teigia A. Povilanskas.

UGPS taip pat siūlo skirti papildomų lėšų įvairiapusiškam ir tiksliniam kvalifikacijos kėlimui ir mokymams. Po ugniagesių gelbėtojų mokyklos maža dalis pareigūnų per tarnybos laiką papildomai kelia kvalifikaciją, todėl tenka mokytis tik iš savų klaidų įvykio vietoje.

„Kad ir kaip būtų ne automobiliai ir įranga yra svarbiausia. Svarbiausi yra žmonės, kurie valdo automobilius ar įrangą. Departamentas geba surasti milijonines lėšas technikai įsigyti, o darbuotojams vis kartojama –  pinigų nėra. Dar 2014-aisiais Vyriausybės skirtos lėšos ugniagesių atlyginimams didinti, matyt, taip pat nuėjo technikos ar kitų daiktų pirkimams, nes dalies pareigūnų kišenės taip ir liko nepapilnėjusios. Visa tai žadėta įvykdyti 2015-aisiais, bet tai vėl liko pažadais“, - situaciją komentuoja UGPS pirmininkas.

Profesinė sąjunga turi duomenų, kad kvalifikacinių kategorijų kėlimas vyko spaudžiant profesinės sąjungos narius išstoti iš organizacijos: išstoji – gauni kategoriją. Stebint besikeičiančią situaciją policijoje, pasienyje ugniagesiams gelbėtojams belieka tikėtis, kad ir jie sulauks tos dienos. Mat šiuo metu trūksta daugiau nei 400 pirminės grandies ugniagesių gelbėtojų, nežinia, kiek iš vis dar dirbančiųjų svarsto pasirinkti kitokį darbą.

UGPS informacija