Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ugniagesiai PAGD dokumentų reikalauja per teismą
2019-05-30

Kovo pabaigoje Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga (UGPS), siekdama išsiaiškinti, ar teisėtai per reorganizaciją buvo paskirti įstaigų ir struktūrinių padalinių vadovai, kreipėsi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą (PAGD). Profesinė sąjunga prašė departamento pateikti įsakymų, kuriais vadovaujantis buvo paskirti minėtų įstaigų ir struktūrinių padalinių (įskaitant pačio departamento skyrius, valdybas) viršininkai ir jų pavaduotojai, kopijas. Įtarimus UGPS sukėlė tai, jog vykdant minėtus paskyrimus nebuvo organizuojamos atrankos.

 

PAGD prašomų dokumentų UGPS nepateikė. Departamento nuomone, profesinių sąjungų įstatyme šioms organizacijoms numatyta teisė gauti tik tą informaciją, kuri yra susijusi su jų atstovaujamų darbuotojų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis ir interesais. Todėl, PAGD nuomone, įsakymų, kuriais buvo paskirti pavaldžių įstaigų, departamento struktūrinių ir teritorinių struktūrinių padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai, kopijos profesinei sąjungai negali ir neturi būti pateiktos. Anot PADG, prašoma pateikti informacija nėra susijusi su UGPS ir jos narių teisėmis ir interesais.

 

UGPS kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kurio prašo įpareigoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos nemokamai, raštu, per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti UGPS minėtų įsakymų kopijas.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?