Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga reikalauja keisti Vidaus tarnybos statutą
2021-05-28

Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga (UGPS) pateikė pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio pakeitimo. Profesinė sąjunga prašo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) šio straipsnio peržiūrą ir pakeitimus inicijuoti skubos tvarka.

 

Vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad pareigūnams, atleistiems iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą, visam laikui uždraudžiama stoti į vidaus tarnybą, mat šie asmenys laikomi neatitinkantys nepriekaištingos reputacijos kriterijaus. UGPS nuomone, toks reikalavimas neatitinka teisinio reguliavimo principų, todėl privalo būti keičiamas.

 

Atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo (pvz., R. Pakso prieš Lietuvą byloje), Lietuvos Konstitucinio Teismo (pvz., 2021 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. KT58-A-N4/2021 dėl Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai) atitinkamas išvadas dėl draudimo neribotą laiką eiti tam tikras pareigas, Vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai turėtų būti peržiūrėti ir švelninami.

 

Profesinė sąjunga prašo atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme 25 straipsnio 3 dalies 3 punkte, Lietuvos Respublikos teismų įstatyme 52 straipsnyje, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme 4 straipsnio 2 dalies 7 punkte, Lietuvos Respublikos notariato įstatyme 3 straipsnio 4 dalyje nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai ir draudimai eiti tam tikras pareigas siejami su tam tikru, pavyzdžiui 3-5 metų, laikotarpiu. 

 

Be to, Statute nustatytas reguliavimas nediferencijuoja ar pareigūnas padarė baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą, taip pat - kokio sunkumo nusikaltimas padarytas: nesunkus, apysunkis, sunkus ar labai sunkus. Visai atvejais kalbama apie tokias pat pasekmės, t. y. teisės tapti ir būti vidaus tarnybos pareigūnu ribojimą iki 3 metų. Reikia pabrėžti, kad tyčinis nusikaltimas yra pavojingesnė veika, nes daroma sąmoningai, o neatsargios veikos padarymo priežastys dažniausiai yra asmens neatidumas, nedrausmingumas ar neatsakingas požiūris. Baudžiamieji nusižengimai, palyginti su visais tyčiniais nusikaltimais (įskaitant nesunkius), yra daug mažiau pavojingi, nes jų padariniai paprastai yra švelnesni. Galimai esamas reglamentavimas pažeidžia konstitucinius teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo principus.

 

UGPS taip pat prašo nedelsiant pakeisti Vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kuris šių metų balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu buvo pripažintas prieštaraujančiu šalies Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalies nuostatai, teigiančiai, kad  „piliečiai turi <...> teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, jog „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą“ ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

---
 
Asociatyvi A. Ufarto / Fotobanko nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?