Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ugniagesių gelbėtojų trūkumo mažinimo planas aptartas VRM.
2024-06-13
Vakar Vidaus reikalų ministerijos (VRM), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) bei profesinių sąjungų atstovai ministerijoje susitiko pokalbiui apie ugniagesių gelbėtojų trūkumą.


 

Susitikime dalyvavo viceministras V. Dmitrijevas, ministerijos patarėjai, PAGD direktoriaus pavaduotojas G. Sakalinskas, Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) pirmininkas M. Gerasimovičius, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas A. Lisauskas, UGPS valdybos pirmininkas A. Talandzevičius, UGPS valdybos nariai V. Rasimavičius ir J. Stulpinas.
 
Ministerijoje profesinių sąjungų atstovai pristatė pagrindinį susitikimo klausimą – 1 tūkst. ugniagesių gelbėtojų trūkumą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje bei pasiūlė šios problemos sprendimo būdus.
 
„Mūsų požiūriu, iki 2029-ųjų metų PAGD kasmet turėtų būti skiriami papildomi 3 mln. eurų naujų etatų komplektavimui. Su šiuo siūlymu Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) į Lietuvos Respublikos Vyriausybę (LRV) kreipėsi jau anksčiau. Visgi, nesulaukę ministerijos reakcijos ir veiksmų, gegužės 16-ąją organizavome piketą „Kiek dar žaisime su ugnimi?“ prie Vidaus reikalų ministerijos“, – apibendrino Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas M. Gerasimovičius.
 
M. Gerasimovičiaus manymu, minėtam klausimui svarbu pradėti skirti papildomą finansavimą jau nuo 2024 metų antrojo pusmečio. Toks prašymas susitikimo metu pateiktas ir viceministrui.
 
Susitikimo metu pasisakęs PAGD direktoriaus pavaduotojas G. Sakalinskas neišreiškė aktyvios pozicijos dėl trūkstamų 1000 ugniagesių gelbėtojų komplektavimo poreikio, teigdamas, jog LRV nutarimas „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ yra tik siekiamybė.
 
Visgi, vienoje iš Valstybės kontrolės pateiktų rekomendacijų nurodyta, kad, siekiant užtikrinti tinkamą reagavimą į gaisrus, yra siūloma užtikrinti, jog ugniagesių komandų budinčios pamainos būtų suformuotos pagal „Priešgaisrinės saugos standarto“ reikalavimus iki 2024 m. rugsėjo 30 dienos.
 
Viceministras V. Dmitrijevas nurodė, jog Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas turėtų pateikti informaciją apie nesukomplektuotus padalinius ir pasiūlė sudaryti bei nuo 2025 metų pradėti vykdyti Vidaus reikalų ministerijos ilgalaikį LRV nutarimo „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ įgyvendinimo planą.
 
Kiti susitikimai šiuo klausimu planuojami po Vidaus reikalų ministerijos 2025 metų biudžeto poreikių pateikimo Finansų ministerijai bei paaiškėjus, koks finansavimas ministerijai bus skirtas 2025-aisiais metais.

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?