Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ugniagesių profesinių sąjungų atstovai susitiko su PAGD vadovybe
2019-06-10

Birželio pradžioje Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente (PAGD) buvo surengtas PAGD vadovybės ir ugniagesius vienijančių bei jų interesus ginančių  profesinių sąjungų susitikimas. Susitikime dalyvavo Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS), Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo (LUGPS) bei Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (RUGPS) vadovai ir atstovai. 

 

Susitikimo metu buvo diskutuota Valstybinės priešgaisrinės priežiūros (VPP) pareigūnų, atliekančių neatidėliotiną informacijos apie kilusius gaisrus patikrinimą, ikiteisminio tyrimo funkcijų vykdymo organizavimą nedarbo metu klausimais. 

 

UGPS nuomone, siekiant tinkamai organizuoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros (VPP) pareigūnų (inspektorių) neatidėliotiną informacijos patikrinimą apie kilusius gaisrus ne darbo metu ir ikiteisminio tyrimo funkcijų vykdymą ne darbo metu, būtina organizuoti jų budėjimą namuose. Tai numato Vidaus tarnybos statutas. Visgi kartu turi būti patvirtinta ir tai reglamentuojanti tvarka.  Šių metų gegužės mėnesį vykusio susitikimo su vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovybe metu ministras Eimutis Misiūnas teigė, kad dabartinė situacija, kai nėra galiojančios VPP inspektorių budėjimo laisvu nuo tarnybos (darbo) metu organizavimo ir vykdymo tvarkos, yra nepriimtina ir šitą klausimą būtina spręsti. Taipogi ministras minėjo, kad PAGD nebuvo pateikęs papildomų lėšų poreikio, siekiant organizuoti inspektorių budėjimą namuose. 

 

PAGD direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Mindaugas Kanapickas paaiškino, kad VPP pareigūnų budėjimo namuose organizavimui trūksta lėšų ir žmogiškųjų išteklių. M. Kanapicko teigimu, dabartinis teisinis reguliavimas, reglamentuojantis ikiteisminio tyrimo funkcijų vykdymą nedarbo metu, yra pakankamas ir neįpareigoja VPP pareigūnus nedarbo metu atsiliepti į skambučius ir atlikti neatidėliotinus informacijos apie galimas nusikalstamas veikas ar kilusių gaisrų patikrinimus. Kaip minėjo M. Kanapickas, tai laisvanoriškas VPP pareigūnų sprendimas, vykti ar nevykti laisvu nuo darbo metu į gaisravietės apžiūrą.

 

Šiuo metu VPP pareigūnams, nedarbo metu atliekantiems neatidėliotinus informacijos apie galimas nusikalstamas veikas ar kilusius gaisru patikrinimus, apmokama tik už faktiškai dirbtą laiką (viršvalandinį darbą, darbą naktį ir švenčių dienomis) nuo išvykimo į gaisravietę iki grįžimo į padalinį. Profesinių sąjungų atstovai išreiškė vieningą nuomonę, kad tokia praktika, kai apmokama tik už faktiškai dirbtą laiką ne darbo metu ir neapmokama už laiką, kai VPP pareigūnas ne darbo metu privalo būti darbdavio žinioje, neatitinka Vidaus tarnybos statuto nuostatų. Profesinių sąjungų atstovai atkreipė PAGD vadovybės dėmesį, kad šiuo metu yra susidariusi situacija, kuomet iš anksto patvirtinti budėjimo grafikai nėra sudaromi, pareigūnų budėjimo laikas nėra apskaitomas. Nėra aišku, kokiu būdu pareigūnai, kurie privalo tikrinti informaciją yra parenkami iškvietimams bei koks jiems taikomas apmokėjimas už laiką, kurio metu jie privalo būti darbdavio žinioje.

 

Susitikime dalyvavęs UGPS pirmininko pavaduotojas Miroslavas Gerasimovičius paragino departamento vadovą parengti ir išplatinti PAGD teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose išaiškinimą dėl VPP pareigūnų ikiteisminio tyrimo funkcijų vykdymo nedarbo metu. M. Kanapickas pažadėjo tokį išaiškinimą parengti ir pateikti iki šių metų liepos 4 d.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?