Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
UGPS atstovai susitiko su vidaus reikalų ministru
2019-05-06

Gegužės 3 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) buvo surengtas ministerijos vadovybės ir Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) susitikimas. Susitikime dalyvavo vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, viceministras Česlovas Mulma, UGPS pirmininkas Saulius Džiautas ir pirmininko pavaduotojas Miroslavas Gerasimovičius.

 

UGPS atstovai pateikė du pasiūlymus, susijusius su Vidaus tarnybos statuto bei Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymų pakeitimu. Ministras susidomėjo UGPS pasiūlymais. Buvo sutarta, jog UGPS pateiks ministerijai papildomą medžiagą ir faktus, o VRM inicijuos pakeitimų projektų paruošimą ir teikimą.

 

UGPS siūlomas Vidaus tarnybos statuto projektas pakeltų skyrininkus, specialistus, pamainų vadus ir inspektorius vienu „laipteliu” aukščiau ir jie prilygtų kitiems statutiniams pareigūnams. Dabar, pavyzdžiui, skyrininkas yra viename lygyje (ir atlyginimo atžvilgiu taip pat) su vyriausiuoju ugniagesiu, o jo atsakomybė yra žymiai didesnė.

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimas numatytų, kad dirbantys šios pensijos gavėjai, tapę savanoriais ugniagesiais, ir Vyriausybės nustatyta tvarka budintys namuose ar gaisrinėje tam tikrą valandų skaičių, gautų numatytą įstatyme socialinės draudimo pensijos dydžio priedą, kuris šiuo metu nėra mokamas, jei buvęs pareigūnas gauna darbinių pajamų ar turi nuosavybės teisę priklausančią žemę.

 

Be to, susitikimo metu buvo diskutuota aktualiais Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos klausimais:

 

Skiepai nuo erkinio encefalito

 

Skiepus ugniagesiams centralizuotai perka Medicinos centras. Informaciją apie skiepų įsigijimo procesą ir skiepijimosi tvarką VRM pateiks artimiausiomis dienomis, gavusi ją iš Medicinos centro.

 

PGV ir struktūrinių padalinių vadovų skyrimas į vadovaujančias pareigas be atrankų

 

UGPS informavo VRM vadovus, kad siekiant išaiškinti šį klausimą, ruošiamas kreipimasis į Lietuvos Respublikos administracinį teismą. Primename, kad Vidaus tarnybos statuto nuostatos numato, kad priimant į įstaigų struktūrinių padalinių vadovų pareigas, būtina organizuoti atrankas, o buvęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius PGV viršininkus ir kai kurių PGT bei PAGD struktūrinių padalinių viršininkus paskyrė savo įsakymu.

 

Budinčių pamainų parengties užtikrinimas. Vyriausybės nutarimo „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų laikymasis.

 

UGPS atstovai pranešė, kad paruošė kreipimąsi į PAGD dėl parengties ir viešojo saugumo funkcijų užtikrinimo, su raginimu užtikrinti budinčių pamainų pareigūnų ir darbuotojų bei visuomenės maksimalų saugumą, nemažinti budinčių pamainų sudėties, suteikiant budintiems pareigūnams ir darbuotojams papildomas poilsio dienas. Su vidaus reikalų ministru aptartas klausimas dėl galimo PAGD taupymo, neužtikrinant budinčių pamainų parengties pagal LRV nutarimo reikalavimus, esant ženkliai padidėjusiam šių metų PAGD finansavimui. UGPS dėl šio klausimo jau artimiausiu metu kreipsis į PAGD. Ministras pažadėjo pasidomėti PAGD darbo užmokesčio fondo lėšų išlaidomis ir jų panaudojimo tikslingumu.

 

Dėl VPP inspektorių budėjimo laisvu nuo tarnybos metu  (budėjimas namuose).

 

E. Misiūno nuomone, dabartinė situacija, kai nėra galiojančios VPP inspektorių budėjimo laisvų nuo tarnybos metu organizavimo ir vykdymo tvarkos, yra nepriimtina ir šitą klausimą būtina spręsti. Primename, kad PAGD buvo žadėjęs nustatyti šio darbo organizavimo tvarką, o nesulaukiant jos, UGPS valdyba įkūrė UGPS Priešgaisrinės priežiūros pareigūnų komitetą šiam ir kitiems  panašiems klausimams spręsti. Sutarta, kad VRM įpareigos departamentą paruošti „budėjimų namuose“ tvarką, įtraukiant į ruošimo procesą UGPS PPP komitetą.

 

Dėl PAGD vykdomų viešųjų pirkimų ir autokopėčių nuomos

 

UGPS kilo abejonių dėl skaidrių viešųjų pirkimų bei buvusių ganėtinai didelių išlaidų automobillinių kopėčių nuomai. Viceministras Č. Mulma patikslino PAGD laikinajam direktoriui M.Kanapickui, kad šis, organizuojant viešųjų pirkimų procedūrą, įtrauktų profsąjungos atstovus į šiuos procesus.

 

UGPS atstovai informavo ministrą apie ilgametę problemą - Lentvario komandos renovaciją/statybą. 

 

Tam 2018-2019 m. yra skirti 300 tūkst. eurų, o per pusantrų metų jokios realios statybos ir remontai nepradėti. Keista, tačiau, pavyzdžiui, Kybartų gaisrinė per tą patį laikotarpį ir už tokius pat pinigus yra jau pastatyta ir gegužės 8 dieną ruošiamos įkurtuvės. UGPS atstovai pasiūlė dar kartą persvarstyti projektą ir ne renovuoti seną gaisrinės pastatą, o statyti naują gaisrinę. UGPS pateikė svarius argumentus, kodėl būtina nauja gaisrinė kitoje vietoje. Ministras pažadėjo įsigilinti į šią problemą ir pateikti UGPS informaciją apie priimtus sprendimus.

 

Nuotrauka © Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?