Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
UGPS pastebėjimai, susiję su PAGD vadovo metų darbų apibendrinimu
2020-10-21

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD) jau metus vadovauja direktorius Saulius Greičius. Ta proga departamento tinklapyje buvo publikuota medžiaga, kurioje vadovas apžvelgia situaciją sistemoje ir per metus nuveiktus darbus. Visgi Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) valdyba pastebi, kad medžiagoje paminėti faktai ne visai atitinka realią padėtį.

 

Vadovavimas Alytaus gaisro gesinimui nebuvo perimtas iš žemesnės grandies vadovaujančių pareigūnų. O tai privalėjo būti padaryta. Gerbiamo direktoriaus tiesioginis dalyvavimas šio gaisro likvidavime buvo minimalus. Pagal pajėgų sutelkimo planą, gaisro gesinimo vadovu privalėjo būti ne Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas ar Pajėgų valdymo skyriaus specialistas. Alytaus gaisro situacijoje problema buvo tai, kad gesinimui vadovavo meras, o ne PAGD direktorius ar bent vienas iš jo pavaduotojų (pavyzdžiui, PAGD Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Giedrius Sakalinskas. Jis, beje, net nebuvo nuvykęs į gaisro vietą).

 

Kova su COVID-19 virusu buvo, yra ir, manome, dar kurį laiką bus suprantama kaip SAM, bet tikrai ne PAGD, atsakomybė. Juolab, kad kova su virusu yra permesta iš PAGD į valdybų, komandų ir tarnybų vadovų kabinetus. Kylančių problemų sprendimas perkeltas Valdybų viršininkams ir kiekvienam pareigūnui asmeniškai. Skaitant PAGD parengtus įsakymus dėl COVID-19 prevencinių priemonių, aiškėja kylančių nesusipratimų priežastis, kai vieni padalinai vykdo objektų studijavimą, o kitiems uždrausta; kai vieni užsiėmimus vykdo, kiti – ne, dėl rizikos užsikrėsti COVID-19. Pagrįstai kyla klausimas dėl skirtingų padalinių vadovų kompetencijų.

 

Direktorius mini „nekokybišką” reformą, kurios klaidas tenka taisyti jam. UGPS mano, kad bus ir daugiau klaidų po tokių reformų kaip PAGD performavimas į Civilinės saugos ir gelbėjimo departamentą. Ar dabar nėra daromos tos pačios klaidos, kai naikinama Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdyba? Kuomet įsteigiamas direktoriaus patarėjo statutinis etatas ir į tą vietą priimamas buvęs policijos pareigūnas, buvęs VRM tyrėjas, tyręs PAGD vadovų veiklą Alytaus gaisre? Kai į UGM patarėjo vietą priimamas buvęs PAGD direktorius, kuris galimai sudarydavo sąlygas ir terpę VPGT klestėti išnaudojimui, nepotizmui, protegavimui bei neskaidriems sandoriams? Dar daugiau: tokie reorganizacijos viražai nėra derinami su socialiniais partneriais.

 

Parengties užtikrinimas ir viršvalandžiai. UGPS visada teigė, kad šie du dalykai tiesiogiai susiję: jei pareigūnams nebus leista dirbti viršvalandžių, parengtis tikrai nebus užtikrinta bent jau artimiausius 3 metus. 

 

Direktorius giriasi dar vienu nuveiktu darbu - UGM kursantams buvo suteikta galimybė išbandyti naujus apsauginius drabužių komplektus. Keista. Nes žmonės, nieko bendro neturėję su tikrų gaisrų gesinimu, termo poveikiu jų metu, gelbėjimo darbais auto įvykiuose, sprendžia kokie rūbai yra tinkami, o kokie - ne. Kokios bus tokio sprendimų priėmimo pasekmės? Rūbų testavimas privalo būti patikėtas pareigūnams, turintiems bent 10 ar net 15 metų patirtį. Tik jie naujuosius drabužius gali palyginti su anksčiau dėvėtais rūbais.

 

Sveikintina, kad norima bendradarbiauti su KTU ir įdiegti daviklių sistemą apsauginiuose ugniagesio gelbėtojo rūbuose, tačiau kur bus siunčiami tie duomenys ir kas juos administruos – stebės ir praneš ugniagesiui gelbėtojui, kad jo rodmenys kritiniai?

 

Gražu, kai yra skiriamas finansavimas rekonstrukcijoms, renovacijoms ar naujų pastatų statyboms, bet tikrai yra PGT/komandų, kurios šildomos elektra arba malkomis, nors už 50 metrų nuo pastato yra gamtinių dujų trasos. O apie 4 metus apgriuvusiu stogu riogsančią Lentvario komandą, kurios renovacijai ar statybai užpernai skirta 150 tūkst. eurų ir kuri toliau griūva, UGPS rašyti jau nusibodo. Šios istorijos tik parodo visišką neūkiškumą.

 

Džiugu, kad direktorius pripažįsta, jog mūsų atlyginimai gerokai atsilieka nuo kitų sistemų pareigūnų. Tačiau jis nieko nekalba apie darbus, padarytus, kad šis atotrūkis mažėtų. Be to, socialiniams partneriams net nėra pateikiamas realus biudžetinis poreikis bei neprašoma papildomo finansavimo šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimui. 

 

Taip pat smalsu sužinoti kokios veikiančios profesinės sąjungos yra PAGD sistemoje? Direktorius jų mini virš 10. UGPS tokių, kurios atitinka VPGT Šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo kriterijus (turėti ne mažiau 5 padalinių VPGT), suskaičiuoja viso labo dvi.

 

Skaitant monologą apie socialinio dialogo vystymą, susidaro įspūdis, kad PAGD organizuoja socialinio dialogo stiprinimo mokymus. Nors iš tiesų yra atvirkščiai. UGPS ir NPPSS yra norvegų projekto iniciatoriai ir įgyvendintojai, gavę šiam projektui finansavimą.  O pačio pirmo užsiėmimo metu direktoriaus pavaduotojo G. Sakalinsko išėjimas iš šių mokymų, akivaizdžiai atskleidžia PAGD vadovų požiūrį į socialinio dialogo svarbą ir jo esamą lygį PAGD.

 

Direktorius taip pat mini, kad pats nėra ugniagesys, bet dirba tokių žmonių komandoje. Visgi norisi paklausti kiek tikrų ugniagesių joje yra? Matome, kad naujai formuojama komanda pildosi buvusiais policininkais, o ne mūsų sistemos žmonėmis. PAGD direktoriaus pavaduotojai taip pat vargu ar yra daug gesinę ir gelbėję, labiau „viršininkavę“ bei inspektoriavę. Akivaizdžias pavaduotojų klaidas bendruomenė mato. Manome, kad departamento vadovas turėjo pakankamai laiko įvertinti savo komandos narius, ir, jei būtų poreikis, juos pakeisti. Visgi pastebime, kad situacija PAGD nesikeičia, vadinasi vadovui yra tinkama.

 

Ilgame direktoriaus pasisakyme liko nepaminėti ir keli svarbūs geri nuveikti darbai. Pavyzdžiui, pareigūnai pagaliau paskiepyti nuo erkinio encefalito; kiekvienas pareigūnas gavo sportinį kostiumą (nors tai daugiau buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno nuopelnas.

 

--

 

vrm.lt nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?