Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
UGPS pirmininku perrinktas Saulius Džiautas
2020-09-08

Rugsėjo 7 d. Vilniuje įvyko Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) rinkiminis suvažiavimas, kuriame profesinės sąjungos pirmininku naujai 4 metų kadencijai buvo perrinktas Saulius Džiautas. Miroslavas Gerasimovičius buvo išrinktas UGPS valdybos pirmininku. 

 

Suvažiavime buvo patvirtinta organizacijos valdyba. Jos nariais tapo Alfredas Povilanskas (Vilniaus PGV), Artūras Talandzevičius (Vilniaus PGV, Pietų regionas), Arnoldas Kaminskas (Kauno PGV), Vidas Rasimavičius (Klaipėdos PGV), Robertas Baltuška (Panevėžio PGV), Remigijus Lapinskas (Šiaulių PGV), Miroslavas Gerasimovičius, Vytautas Kalinka, Vaidotas Kiltinavičius, Valdas Juozapaitis, Anton Taškin, Jonas Stulpinas. 

 

Renginyje dalyvavo ir sveikinimų žodžius tarė PAGD direktorius Saulius Greičius, Seimo nariai Vytautas Bakas, Laurynas Kaščiūnas, Tomas Tomilinas, LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas, NPPSSS pirmininkas Vladimiras Banel.

 

Suvažiavimo metu aptarta paskutinių metų UGPS veikla, finansinė organizacijos padėtis, brėžiamos artimiausios ateities veiklos gairės.

 

UGPS kontrolės komisijos (kuri prižiūrės kaip įgyvendinami UGPS įstatuose nustatyti veiklos tikslai ir uždaviniai, naudojamos lėšos ar laikomasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, taip pat nagrinės atstovų gautus skundus, prašymus ar paklausimus) nariais tapo Justas Maižiešius (Alytaus PGT ugniagesys gelbėtojas), Audrius Bolisas (Zarasų PGT inspektorius), Piotr Černyšev (Vilniaus PGV 5 kom. skyrininkas), Darius Bikauskas (Vilniaus PGV 3 kom. vyriausias ugniagesys gelbėtojas), Darius Paltarokas (Panevėžio PGV 1 komandos viršininkas).

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?