Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Užsieniečių registracijos centro darbuotojų atlyginimai didės kitąmet
2015-11-06

Pasieniečiai pasiūlė, kaip išspręsti Užsieniečių registracijos centro pareigūnų darbo organizavimo bėdas

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) atstovai, kreipdamiesi į VSAT vadą, siūlė kuo skubiau identifikuoti pagrindines problemines darbo sąlygas, kurios kelias pavojų pareigūnų gyvybei ir sveikatai, o tai padarius, jas, kiek įmanoma, šalinti arba bent mažinti. Negalint pašalinti pavojų keliančių sąlygų, pareigūnams būtina mokėti priemokas už darbą pavojingomis sąlygomis bei skirti priemoka už pavojingas darbo sąlygas.

VSAT informavo, kad Vidaus reikalų ministerijoje rengiamas Vyriausybės nutarimo „Dėl kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistermoje tvarkos aprašo“ projektas, kuris reglamentuos kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje dalyvių veiklą organizuojant ir atliekant būdingų kenksmingų veiksnių analizę, stebėseną, šalinimą, poveikio sumažinimą, prevencinių priemonių įdiegimą. Šiuo metu visų tarnybos struktūrinių padalinių vadovams yra pavesta organizuoti rizikos vertinimą visose darbo vietose, neatidėliotinai imtis priemonių užtikrinti darbo vietų atitikimą keliamiems reikalavimams, peržiūrėti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių planus, įtraukiant darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Klausimas dėl priemokų mokėjimo už kenksmingas ir pavojingas darbo sąlygas, anot VSAT, bus sprendžiamas baigus kenksmingų veiksnių vertinimą ir tik tuo atveju, jeigu įgyvendinus priemones konkrečiai rizikai šalinti ar mažinti padidėjęs pavojus sveikatai ar gyvybei vis tiek neišnyks.

Atsakyme rašoma, kad šiuo metu nėra galimybių įgyvendinti profesinės sąjungos siūlymą didinti pareigūnų pareigybių kategorijas.

„URC Štabo Apsaugos skyriaus jaunesnieji specialistai ir vyresnieji pasieniečiai (72 proc.  pareigybių), pagal jų užimamas pareigas, turi aukščiausias galimas pareigines kategorijas. Sąlygos didinti darbo užmokestį atsiras įsigaliojus naujai Vidaus tarnybos statuto redakcijai, kai pasikeis pareigūnų darbo apmokėjimo tvarka ir atsiras galimybė, įvertinus tarnybinę veiklą, nustatyti didesnius pareiginių algų koeficientus“, - rašoma VSAT atsakyme.

Anot R. Požėlos, siekiant skatinti pareigūnų motyvaciją ir užtikrinti karjeros galimybę, URC nuolat vykdomas pirminės grandies pareigūnų pareigybių komplektavimas, skelbiamos bei organizuojamos atrankos į tiesiogiai specialiąsias funkcijas vykdančių padalinių laisvas pareigybes, teisės aktų nustatyta tvarka organizuojamas bei vykdomas pareigūnų profesionalumo vertinimas.

LPPPS informacija