Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
V. Banel: pateiktos konkrečios socialinės partnerystės plėtros priemonės
2018-02-23

Vladimir Banel baigia eiti socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio patarėjo pareigas. Jis dirbo patarėju beveik du mėnesius ir buvo atsakingas už socialinės partnerystės, socialinio dialogo vystymo, darbuotojų atstovavimo, jų derybinių galių stiprinimo klausimų įgyvendinimą.

 

Tokio laiko pakako, kad būtų padaryta viskas, apie ką kalbėjome su ministru L. Kukuraičiu prieš jungiantis prie ministerijos komandos. Tai buvo tikslinis darbas, kai  atlikus užduotį nėra būtinybės likti ministerijoje ir leisti mokesčių mokėtojų pinigus“, – sako V. Banel, toliau eisiantis Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininko pareigas.

 

V. Banel, kalbėdamas apie padarytą darbą, išskiria kelis svarbius dalykus, lemsiančius tolesnį socialinio dialogo įgyvendinimą: „Lietuvoje kol kas turime tik socialinio dialogo užuomazgas, palyginti su darbuotojų ir darbdavių santykiais, pavyzdžiui, Vokietijoje, Skandinavijos valstybėse. Politinė valia keisti situaciją yra – apie socialinę partnerystę, veiksmingą socialinį dialogą ir darbuotojų atstovavimą daug kalbama šios Vyriausybės programoje, Nacionaliniame susitarime. Tačiau programos ir susitarimai yra tik popierius, jei ten įtvirtinti siekiai nėra paverčiami darbais. Mano užduotis buvo parengti ir pateikti konkrečius pasiūlymus sistemai suaktyvinti, pagrįsti trūkstamų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų bei tų, kuriuos būtina keisti, poreikį. Siūlomas  priemones  pristatyti profesinėms sąjungoms, darbdavių atstovams, ekspertams, visuomenininkams,  sužinoti jų nuomonę ir pradėti įgyvendinti“.

 

Paklaustas, ar parengti pasiūlymai ir teisės aktų projektai virs kūnu, V. Banel sako, kad dabar šios problemos sprendimas yra konkrečių vykdytojų – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vyriausybės ir  Seimo  rankose. 

 

„Siūlau ministerijoje suburti ekspertų grupę, kuri užtikrintų, kad įstatymai ir kiti teisės aktai būtų kokybiškai parengti ir priimti Seimo pavasario sesijoje, būtų įgyvendintos konkrečios derybinių galių stiprinimo programos bei modeliai, atlikti kiti būtini darbai. Šiame procese dalyvausiu kaip NPPSS vadovas ir darysiu viską, kad darbai būtų baigti ir turėtume realią socialinę partnerystę“, –sako V. Banel.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjo pareigas V. Banel ėjo nuo 2018 m. sausio 2 dienos.

 

Pauliaus Paleckio nuotr.