Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VA ITĮPS: būkite budrūs – pareigybių aprašymo pakeitimams būtinas pareigūno sutikimas
2016-07-25

VA ITĮPS turimais duomenimis, po to, kai Vilniaus apskr. VPK pradėjo laikinai vadovauti komisaras Rolandas Kiškis, prasidėjo permainos, - pareigūnams buvo išplatinti nauji pareigybės aprašymai. VA ITĮPS atstovų teigimu, greičiausiai tuo siekiama pastatyti pareigūnus prieš faktą, todėl labai svarbu, kaip kiekvienas pareigūnas elgsis toliau. 

Pateikiame VA ITĮPS kreipimosi ištrauką:

VA ITĮPS jau kreipėsi į teismą dėl Ukmergės raj. PK pareigūnų pareigybių aprašymų pakeitimų. Šie pakeitimai nebuvo derinti su darbuotojais, profesine sąjunga. Profesinės sąjungos vertinimu, tokie reikšmingi pokyčiai negali būti įgyvendinami aklai, šabloniškai, be to, privalo būti atsižvelgta ir į darbuotojų nuomonę. 

Primename, kad esminiams pareigybės aprašymo pakeitimams yra būtinas pareigūno sutikimas –  be pareigūno sutikimo negalima keisti tarnybos vietos, negalima keisti vykdomų funkcijų, darbo užmokesčio.Naujasis Vidaus tarnybos statutas leidžia laikinai perkelti pareigūnus į kitas pareigas toje pačioje apskrityje, tačiau tas perkėlimas gali būti tik laikinas (iki 3 mėn. iš eilės arba 6 mėn. per paeiliui einančius 3 metus). 

Pasitaiko atvejų, kai laikinai perkėlus į kitas pareigas, pareigūnams pateikiami nauji pareigybės aprašymai susipažinimui (tiesiog pasirašymui). Susipažįstant su tokiais pareigybių aprašymais, rekomenduojame pažymėti, kad susipažįstate ir sutinkate eiti šias pareigas laikino perkėlimo metu (nurodant įsakymą dėl laikinojo perkėlimo). Jei to nepadarysite, rizikuojate, kad administracija vėliau perkels Jus visam laikui į kitas pareigas, o kaip Jūsų sutikimą naudos pareigybės aprašymą, kurį pasirašėte būdamas laikinai perkeltu. Labai svarbu pažymėti, kad sutinkate tik su laikinu perkėlimu. 

Labai svarbi aplinkybė yra ir tai, į kokias pareigas laikinai esate perkeliami. Manome, jog pareigūnas turi atitikti (jam turi būti keliami) tokie patys reikalavimai, kaip ir nuolatinėje tarnybos vietoje (pareigose). Kitaip tariant, jei šiuo metu dirbate, pavyzdžiui, pagal trečiąją sveikatos skiltį, Jūs turėtumėte būti perkeltas į pareigas, kurioms pakanka atitikti trečios sveikatos skilties reikalavimus. Manome, kad perkėlus į pavyzdžiui antros sveikatos skilties reikalavimams pritaikytą pareigybę gali kilti grėsmė jūsų sveikatai, padidėja tikimybė jog patirsite sveikatos sutrikimų tarnyboje. Panašiai vertintinas ir atitikimas fizinio pasirengimo reikalavimams. 

Net jei ir jau buvote supažindinti su pareigybės aprašymu, galite ginčyti pareigybės aprašymą (įsakymą, kuriuo jis buvo patvirtintas) per vieną mėnesį nuo susipažinimo su įsakymu dienos. Kitaip tariant, net jei susipažindami su pareigybės aprašymu parašėte „susipažinau“ arba „sutinku“, tai nereiškia, kad būtina su viskuo sutikti, kas buvo pateikta. Jei yra sąlygų, su kuriomis nesutinkate, ir manote, kad turėjo būti pasiūlytos kitokios sąlygos, pasitarkite su profesinės sąjungos teisininkais dėl pakeisto pareigybės aprašymo apskundimo ar aprašymo turinio pakeitimo galimybių.

Jei nesutiksite su pareigybės aprašymo pakeitimais arba perkėlimu į kitas pareigas (ne laikinu perkėlimu), Jūsų pareigybė gali būti panaikinta arba būsite atleistas darbdavio iniciatyva (galimas ir atleidimas šalių susitarimu). Kitaip tariant, darbdavys turi teisę keisti tarnybos sąlygas, tačiau darbuotojas neprivalo su visais pakeitimais sutikti. Tais atvejais, kai darbuotojas su darbdaviu neranda abiems pusėms priimtino sprendimo, pareigūnas gali būti atleistas apie tai jį įspėjus ir sumokant išeitinę kompensaciją. 

Būkite atidūs ir priimkite apgalvotus sprendimus. Jei kyla abejonių, pasitarkite su profesinės sąjungos atstovu savo padalinyje ar profesinės sąjungos teisininkais. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga nedelsdama kreipėsi į Viliaus apskr. VPK dėl informacijos pateikimo ir konsultacijų surengimo. Prašome informuoti profesinę sąjungą, jei manote, kad planuojami pakeitimai turi didelių trūkumų, užkerta kelią tarnybos tęsimui arba yra nelogiški. 

VA ITĮPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?