Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VAD imasi naujų veiksmų apriboti profsąjungų veiklą
2016-10-10

Nepagrįstai bandoma skirti tarnybines nuobaudas

Prieš kurį laiką VA ITĮPS gavo VAD raštą dėl sutikimo skirti tarnybinį nuobaudą VAD pareigūnei.

VA ITĮPS išnagrinėjo VAD pateiktą prašymą, įvertino pateiktoje tarnybinio patikrinimo išvadoje „Dėl darbo tvarkos pažeidimų LRS“ pateiktas aplinkybes, kitas aplinkybes, susijusios su pareigūnės veiklas profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos veiksmais atstovaujant VAD narius, VAD administracijos veiksmus ir atkreipė dėmesį į:

-          Profesinės sąjungos skyrius VAD pastaruoju metu veikia itin aktyviai: profesinės sąjungos narių iniciatyva iškeltos darbo laiko apskaitos problemos, vyko ne vienas susitikimas su VAD administracija, vadovais. Nepavykus pasiekti susitarimo, profesnė sąjunga kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, prašydama tarpininkauti. Deja nei derybose, nei tarpininkaujant sutarimo pasiekti nepavyko. Buvo kreiptasi į teismą, kur pasiektas palankus pirmos instancijos teismo sprendimas. Teismas pripažino, kad darbo laikas buvo apskaitomas netinkamai ir priteisė iš VAD 10697,97 Eur.

Tuo tarpu minėtoji pareigūnė šiuo laikotarpiu aktyviai veikė kaip profesinės sąjungos lyderė, atstovaudama pareigūnų interesus. Kitaip tariant, pareigūnės veiksmai ir šiais veiksmais pasiekti rezultatai sukuria pakankamą pretekstą VAD paęią pareigūnę vertinti priešiškai, nepalankiai.

-          VAD administracija atvirai oponuoja profesinės sąjungos siūlymams, pavyzdžiui, dėl Vidaus tarnybos statuto nuostatų, išsiskyrė nuomonės ir dėl profesinės sąjungos atstovų dalyvavo karjeros procesuose, skaidrumo vykdant vidaus administravimą. Dėl aktyvios profesinės sąjungos veiklos VAD atstovai yra išsakę nusiskundimus – esą jie jaučiasi suvaržyti ir negali sistemingai planuoti tarnybos.

Nusiskundimai įgavo rašytinę formą po to, kai VA ITĮPS nariai grupiniu skundu kreipėsi į teismą – iš VAD direktoriaus pavaduotojo Pauliaus Nemiro tarnybinio pašto buvo išplatintas naujos redakcijos Vadovybės apsaugos įstatymo projektas. Šiame projekte siūloma uždrausti profesines sąjungas VAD, uždrausti pareigūnams reikšti nuomonę įvairiais klausimai, kitaip riboti pareigūnų konstitucines teises. Vėliau projektas registruotas Seime, jį pateikė Seimo narių grupė. Daugiau informacijos ČIA.

-          Tarnybinio patikrinimo metu buvo konstatuota, kad Seimonarys pastebėjo atrankintas vienas iš Seimo rūmų durų, kurios nebuvo saugomos (poste nebuvo pareigūno). Nustatyta, kad paskutinė budėjusi poste aptariamoji pareigūnė. Teiginiai grindžiami vaizdo įrašais, kuriuose matyti, kad diena prieš tai pareigūnė dirbo punkte ir nežinomas asmuo ėjo link Seimo durų. Tarnybinio patikrinimo metu nenustatyta ir tiesioginiais įrodymais nepagrįsta, kad pareigūnė neužrakino durų. Vaizdo įrašai keli, neaišku, ar jie vientisi, ar neaišku, ar nebuvo atėjęs kitas asmuo, kuris asmeniniu raktu galėjo atsirakinti duris. Galimų versijų nepašalinimas leidžia teigti, kad išvada yra neišsami, nepagrįsta objektyviais įrodymais, suformuota remiantis vienpusiškomis prielaidomis, nepatikrinus alternatyvių versijų.

Dėl minėtų priežasčių VA ITĮPS nusprendė nesutikti, kad pareigūnė būtų baudžiama tarnybine nuobauda.

Profesinė sąjunga kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją

VA ITĮPS kreipėsi į Vidaus reikalų ministrą Tomą Žilinską dėl patikrinimą atliekančio pareigūno nušalinimo ir tyrimo perėmimo. Profesinės sąjungos žiniomis, tai jau antras tarnybinis patikrinimas, kurio metu vertinami pareigūnės veiksmai. Pirmojo pareigūnės tarnybinio tyrimo atveju Vidaus reikalų ministerija išvadoje konstatavo, kad patikrinimas buvo atliktas neobjektyviai.

VA ITĮPS informavo ministeriją apie pažeidimus, kuriuos daro VAD tyrimą atliekantis pareigūnas.

„Pareigūnei iki šiol ribojama teisė pateikti paaiškinimą, jei nepateikiama turima faktinė informacija, kuria remiantis daroma prielaida, kad pareigūnė padarė nusižengimą, nesuteikiami esminiai duomenis apie kaltinimo sudėti. Dar daugiau, turime žiniu, kad tarnybinis patikrinimas toliau orientuojamas ne į išsamų įvykio aplinkybių ištyrimą, o renkami įvairūs paaiškinimai, kurie kokiu nors būdu pagrįstų tariamą pareigūnės kaltę. Pavyzdžiui, aiškinamasi, ar ji galėjo atvyk į postą nei 8, o 10 valandą ryto ir panašiai“, - aiškina VA ITĮPS l.e.p. Vitalijus Jagminas.

Profesinė sąjunga ministerijos prašė atlikti tarnybinį patikrinimą, nustatyti, ar tyrimą atliekantis asmuo pats nepadarė tarnybinio nusižengimo, surašydamas nepagrįstą išvadą, nušalinti jį nuo patikrinimo atlikimo ir užtikrinti, kad patikrinimas ir VAD vadovybės veiksmai būtų tinkamai įvertinti, o pats tyrimas perimtas į Vidaus reikalų ministerijos rankas.

Vidaus reikalų ministerijos atsakyme teigiama, kad teisinis tarnybinių nuobaudų skyrtimo procedūros reglamentavimas nesuteikia ministrui įgaliojimų nušalinti tarnybinį patikrinimą atliekantį pareigūną nuo tyrimo atlikimo. Tokio pobūdžio sprendimą įgaliotas priimti asmuo, pavedęs atlikti patikrinimą. Ministerija, atlikusi tarnybinio patikrinimo išvados teisinį vertinimą ir nustačiusi trūkumus (nustatyos anksčiau netirtos faktinės aplinkybės, reikšmingos VAD pareigūnų tarnybinei atsakomybei), VAD vadovybei pavesta organizuoti pakartotinio tarnybinio patikrinimo atlikimą. Savo ruožtu ministerija vykdo šio patikrinimo atlikimo kontrolę.

VA ITĮPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?