Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VAD pareigūnai: laimėtas pirmos instancijos teismas
2017-01-10

 

Vadovybės apsaugos departamento (VAD) darbuotojai nusprendė nebetylėti ir kreipėsi į teismą dėl nuolatos vykstančių darbuotojų teisių pažeidimų. Pareigūnams pavyko apginti savo teises pirmosios instancijos teisme dėl neteisingai apmokamų viršvalandžių. Vadovybė šį sprendimą apskundė. Artimiausiu metu bus nagrinėjami skundai dėl netinkamai taikomos savaitės darbo laiko normos bei apsiginklavimo laiko neįskaitymo į darbo valandas.

 

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovų teigimu, kai kurių VAD skyrių pareigūnams taikoma 48 val. darbo per savaitę norma yra neteisėta. Teigiama, kad taip yra todėl, kad pastarųjų darbas yra pertraukiamas (po pamainos jų nekeičia kiti, o funkcijų vykdymas nėra būtinas 24 val. per parą).

 

VAD vadovybė ginasi bei mėgina įtikinti teismus, kad, atsižvelgiant į VAD funkcijų vykdymo ypatumus, minėta darbo laiko norma turi būti taikoma visiems be išimties VAD skyriams. Be to teigiama, kad pareigūnams buvo suteikiamos iki 2 val. poilsio pertraukos. Vis dėlto, pirmosios instancijos teismai pripažįsta, kad poilsio laiko iki 2 val. suteikimas nėra pagrįstas jokiais faktiniais įrodymais, o skirtinga darbo laiko norma per 7 dienų laikotarpį turi būti taikoma tik tiems įstaigos skyriams, kurių darbo pobūdis reikalauja tarnybą skyriuje organizuoti nepertraukiamai.  Profesinės sąjungos nuomone, nepagrįsti VAD pareiškimai tik vilkina teismų procesą.

 

Pareigūnai taip pat aršiai kovoja už susidariusių viršvalandžių apmokėjimą. Tuose VAD skyriuose, kuriuose darbas organizuojamas nepertraukiamai, taikoma 48 val. per savaitę darbo laiko norma. Pareigūnai teigia, kad dažnai per savaitę tenka dirbti daugiau nei 48 val., o kai kuriais atvejais, - 80 ar 90 val. per savaitę. Kone dvigubai viršijant darbo laiko normą susidarę viršvalandžiai nėra apmokami.

 

Kartu svarbu paminėti, kad darbo laiko norma, kuri taikoma per 7 d., visiems VAD pareigūnams buvo pradedama skaičiuoti nuo kiekvienos savaitės pirmadienio. Vadovaujantis LR darbo kodeksu, maksimalus darbo valandų per savaitę skaičius turėtų būti užtikrinamas per bet kurį 7 dienų laikotarpį. Darbuotojai piktinasi, kad VAD nebuvo to numačiusi iki 2016 m. vidurio. Dėl teisinių aktų pažeidimo darbuotojai reikalauja, kad departamento direktoriaus įsakymai, kurių pagrindu darbo laiko norma buvo skaičiuojama nuo pirmadienio, būtų pripažinti prieštaraujančiais LR ir Europos sąjungos teisės aktų nuostatoms, o dėl šios priežasties susidarę viršvalandžiai būtų apmokėti.

 

VAD darbuotojai be kita ko reikalauja, kad apsiginklavimo laikas būtų įskaitomas į pareigūnų darbo laiką. VAD pareigūnai tarnybos metu privalo turėti tarnybinį ginklą, tačiau laikas, kurį pareigūnai skiria apsiginklavimui bei nusiginklavimui, nėra įskaitomas į darbo laiką. Pareigūnų teiktuose skunduose prašoma prie pamainos laiko pridėti po vieną valandą, skirtą pareigūnams apsiginkluoti bei nusiginkluoti. Nuo 2016 m. gegužės mėn. šis laikas, skirtas ginklų išdavimui ir atidavimui, įskaitomas į darbo laiką.

 

VA ITĮPS informacija 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?