Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VAD spaudžiami į kampą: kaip naudojamos darbo užmokesčio lėšos?
2016-12-23

Jau rašėme apie pareigūnų viršvalandžius, kurie skaičiuojami nauja tvarka, suskirstant juos į ketvirčius. Tokiu būdu už viršvalandį mokama tik 1,5 karto daugiau, o dvigubai daugiau. Anot profesinės sąjungos atstovų, greičiausiai tai tik naujas būdas mažiau mokėti pareigūnams ir taupyti lėšas, tačiau kyla klausimas: kam? Kad ir kaip būtų tai ne vienintelė VAD problema.

VA ITĮPS kreipėsi į VAD siekdami sužinoti, kiek sutaupyta piniginių lėšų, kurios turėtų būti skiriamos pareigūnų darbo užmokesčiui didinti ir kiek tikimasi sutaupyti iki 2016 metų pabaigos. Taip pat norėta sužinoti, ar sutaupyti atlyginimų fondo pinigai nebuvo perskirstyti į kitas eilutes (prekėms, paslaugoms).

Pinigai - VAD nuosavybė?

„Gautas atsakymas iš VAD išties dviprasmiškas ir prieštaraujantis pats sau. Laiško pradžioje rašoma, kad Departamento 2016 m. biudžete lėšų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui nebuvo skirta, todėl jų sutaupyti negalėjo. Toliau informuoja, kad nebuvo priimta ir teisės aktų pakeitimų, kurie leistų pakelti darbuotojų atlyginimus“, - stebisi l.e.p. VA ITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas.

VAD taip pat priėmė 46 naujus pareigūnus pareigoms atlikti ir rašo, kad, įvertinant turimas lėšas darbo užmokesčio fonde, buvo organizuoti neeiliniai vertinimai ir daugiau kaip pusei departamento pareigūnų pakelti pareiginės algos koeficientai. Taip pat akcentuojama, kad priimti darbuotojai turi būti aprūpinti reikiamomis priemonėmis, ginkluote ir pan., tačiau tamm lėšų nebuvo skirta, todėl sutaupytas darbo užmokesčio lėšas panaudojo naujų ir jau dirbančių pareigūnų aprūpinimui. Laiško pabaigoje surašytos kainos, kam ir kiek lėšų buvo skirta - tarnybinės uniformos įsigyta už 131600 Eur, ginklų įsigyta už 43291,02 Eur, spec. priemonių įsigyta už 80682,80 Eur, apsauginių šarvinių liemenių ir kitų apsaugos priemonių įsigyta už 62289,40 Eur.

Anot V. Jagmino, greičiausiai daugelis sakytų, kad tai yra pinigų švaistymas, biudžeto planavimo nemokšiškumas. "Kitiems galbūt atrodo, kad su šiais pinigais VAD elgiasi kaip su nuosavais. Galiausiai, lieka neaišku, kokius prioritetus VAD taiko leisdami darbo užmokesčio fondo lėšas ir kurioje vietoje jiems yra tarnybą atliekantis žmogus".

Anksčiau rašėme:

Aistros VAD nerimsta: netinkamai apmokami viršvalandžiai, darbo laiko normos apskaičiavimo ir kitos problemos

VAD pareigūnai ruošiasi aktyviai ginti savo teisėtus interesus teismuose

VA ITĮPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?