Pagalba
Valstybinė darbo inspekcija: būdravimo praktika pažeidžia aplinkosaugininkų teises
2015-08-06

Įstaigų, kuriose vykdoma tokia darbo praktika, aprašuose rašoma, kad būdravimas – laikas, kada RAAD ir VAAT aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas yra pasirengęs pradėti vykdyti kontrolę ne darbo metu. Darbo kodeksas nereglamentuoja būdravimo, tačiau, anot VDI, iš patikrinimo metu surinktos informacijos darytina išvada, kad būdravimas iš esmės atitinka būdėjimo namuose sąlygas, numatytas Darbo kodekse.

VDI nuomone, tokiu atveju darbdavys gali pavesti darbuotojui būdėti ne dažniau kaip kartą per mėnesį, o darbuotojo sutikimu – ne dažniau kaip kartą per savaitę. Būdėjimo laikas pagal atskirą darbdavio pavedimą kartu su darbo dienos (pamainos) trukme (kai budima darbo dienai ar pamainai pasibaigus) negali viršyti Darbo kodekse nustatytos darbo dienos (pamainos) trukmės, o budėjimo trukmė poilsio ir švenčių dienomis, taip pat namuose negali viršyti 8 valandų per parą. Būdėjimo įmonėje prilyginamas darbo laikui, o budėjimas namuose – ne mažiau kaip pusei darbo laiko. Be to, kasdienio nepertraukiamo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė ngali būti trumpesnė kaip 11 valandų iš eilės. Savaitės nepertraukiamas poilsis turi trukti ne mažiau kaip 35 val.

Neteisingai apskaitomas darbo laikas, siūloma kreiptis į teismus

„Ilgą laiką nuosekliai aiškinome Aplinkos ministerijos atstovams, kad būdravimas savo esme yra budėjimas namuose, todėl būtina jį tinkamai apskaityti ir apmokėti, tai yra prilyginti pusei darbo laiko. VDI dar 2014 m. pab. mūsų iniciatyva buvo pateikusi vertinimą, jog būdravimas turi būti apskaitomas kaip budėjimas namuose suteikiant papildomą poilsio laiką arba papildomai apmokant kaip pusę darbo laiko, tačiau nei ministerija, nei RAAD nereagavo į tokius vertinimus“, - apgailestauja Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) vadovas Vaidas Laukys.

VDI, atlikusi tyrimą ir nustačiusi pažeidimus, taip pat konstatavo, kad neturi jurisdikcijos paskirti baudą įstaigų vadovams, todėl vienintelis būdas aplinkosaugos pareigūnams apsiginti – individualiai kreiptis į administracinį teismą. 

Primename, kad LAASDPS nariai, kurių teisės pažeidžiamos, gali gauti nemokamą teisinę pagalbą inicijuojant administracinius ginčus ir rengiant ieškinius. 

LAASDPS informacija