Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Valstybinėje miškų tarnyboje du skyriai „išnyko” per naktį
2016-06-14

Šių metų gegužės 2 d. buvo priimtas įsakymas panaikinti VMT Šiaulių ir Marijampolės teritorinius skyrius ir pertvarkymai buvo įvykdyti jau gegužės 3 d. Vykdant pertvarkymus Aplinkos ministerija ir Valstybinė miškų tarnyba nesilaikė darbo kodekse ir įstaymuose numatytų procedūrų – neįspėjo darbuotojų apie būsimą atleidimą, nesikonsultavo su profesine sąjunga ir neinformavo teritorinės darbo biržos. Dėl šių pažeidimų LAASDPS kreipėsi į Aplinkos ministeriją ir VMT su prašymu panaikinti sprendimą dėl struktūros pakeitimo ir jį įvykdyti tik įvertinus pokyčių reikalingumą ir apimtį, pasikonsultavus su profsąjungos atstovais ir informavus apie atleidimą.

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, informuojant darbuotojus apie atleidimą reikia pranešti planuojamų atleidimų priežastis, bendrą ir atleidžiamų darbuotojų skaičių pagal jų kategorijas, laikotarpį, per kurį bus nutraukiamos darbo sutartys, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, darbo sutarčių nutraukimo sąlygas ir kitą svarbią informaciją. Tokios pareigos darbdaviams yra nustatytos, kad būtų išvengta grupės darbuotojų atleidimų ir būtų sušvelninti atleidimų padariniai. Neigiamomis pasekmėmis pagal darbo kodeksą laikomi ne tik nepagrįsti atleidimai, bet ir darbo pratęsimas mažiau palankiomis sąlygomis.

Šiuo atveju LAASDPS negavo tokios informacijos nei iš Valstybinės miškų tarnybos, nei iš Aplinkos ministerijos. Profsąjungos atkreipia dėmesį, kad darbdavys privalo laiku, nemokamai ir rašytine forma informuoti darbuotojus ir atsako už informacijos teisingumą. Tik gavusi informaciją iš įstaigos ir ją įvertinusi, profesinė sąjunga gali pradėti konsultavimosi procedūrą.

Dabar, neturint išsamios informacijos, sunku įvertinti kokiomis sąlygomis tarnautojai tęsia tarnybą, kokia gali būti padaryta žala, skelbia profsąjunga. Profsąjungos turimais duomenimis, įspėjimo lapeliai turėjo būti įteikti mažiausiai 19 darbuotojų. Bent jau iki šiol, kiek mums žinoma, restruktūrizuojant Aplinkos ministerijos pavaldžias įstaigas ar jų padalinius darbuotojai gaudavo įspėjimus dėl galimo atleidimo.

LAASDPS pažymi, kad pagrindinė pertvarkos priežastis, kaip mus informavo, – 2014 metų audito ataskaita, kurioje buvo pasiūlyta keisti VMT struktūrą remiantis tik teritoriniu dydžiu. Tačiau ne tik teritorijos dydis apsprendžia darbo krūvį. Darbo krūvis gali būti labai skirtingas pagal daug parametrų: apželdinimą ir priežiūros poreikį, eksploatavimo intensyvumą, užstatymą, skundų skaičių ir kitus dalykus. Profsąjungos vertinimu, Aplinkos ministro sprendimas naikinti skyrius Šiaulių ir Marijampolės skyrius buvo neobjektyvus ir priimtas neatsižvelgus į visus darbo krūvį lemiančius parametrus. Net jei darbuotojai atsidurs kituose teritoriniuose poskyriuose, jiems teks perimti tą patį darbo krūvį. Vidaus auditas rekomendavo atlikti studiją dėl krūvio perskirstymo, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. 

LAASDPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?