Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pareigūnų darbas savaitgaliais prieštarauja įstatymams
2015-10-13

LAASDPS buvo gavusi duomenų, kad Rezervato direkcija organizuodama direkcijos inspektorių, turinčių aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų ir saugomų teritorijų pareigūnų įgalinimus, darbo laiką, vienašališkai sudaro darbo grafikus. Darbo grafikuose numatoma, kad pareigūnai dirba ir šeštadieniais – sekmadieniais, nors pagal įstatymą tai poilsio dienos. Kartą per mėnesį darbdavys gali pavesti darbuotojams budėti (ir poilsio dienomis) ir tai galima daryti darbo vietoje, tačiau budėjimas darbo vietoje turi būti apskaitytas kaip darbo laikas ir, jei tai yra šeštadienis – sekmadienis, turi būti apmokėtas kaip darbas poilsio dieną.

„Problema dėl darbo organizavimo ir darbo laiko apskaitymo savaitgaliais kilo, kai vienas Rezervato direkcijos darbuotojas kreipėsi į profesinės sąjungos teisininkus pagalbos dėl darbo savaitgaliais, nes pareigūnas pagal jam „primestą” grafiką turi dirbti ir savaitgaliais, realiai už tai negaunant atlygio. Tokia situacija ydinga, todėl pradėjome aiškintis situaciją”, - teigia LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

Pirmame gautame VSTT atsakyme rašoma, kad, remiantis įstatymais, yra sudarytos teisinės prielaidos sudaryti darbo grafikus, o vadovui organizuojančiam institucijos veiklą ir siekiančiam nustatytų tikslų yra numatyta galimybė sudaryti individualaus darbo grafikus šalių sutarimu. Tuo tarpu faktinis pagrindas šioje situacijoje yra direkcijos specialistų darbo specifika, atsižvelgiant į tai, kada didžiausias srautas lankosi saugomose teritorijose savaitgaliais, taip pat nustatytų tikslų pasiekimas bei darbo organizavimas trūkstant direkcijoms skirtų asignavimų darbo užmokesčiui.

LAASDPS dar kartą kreipėsi į direkciją su paaiškinimu, kad nurodyti įstatymai nesuteikia teisės įstaigos vadovui vienašališkai nustatyti valstybės tarnautojams atskirus darbo grafikus ir, be tarnautojų sutikimo, pavesti dirbti savaitgaliais. Todėl prašoma pateikti informaciją apie tai, kiek 2015 m. buvo numatyta darbo užmokesčio lėšų regioninių parkų ir rezervatų direkcijose pareigas einantiems pareigūnams apmokėti už darbą poilsio dienomis, kiek lėšų planuojama skirti 2016 m.

Po šio rašo tarnyba teigia sutinkanti su pozicija, kad tik šalių sutarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo ar valstybės tarnautojo individualus darbo grafikas ir toks šalių susitarimas nepažeidžia įstatymais numatytų darbo, ekonominių ir socialinių darbuotojų teisių. Tokio grafiko taikymas, anot direkcijos, grindžiamas kuo racionalesniu valstybės biudžeto lėšų panaudojimu.

Profesinės sąjungos žiniomis, po oficialių susirašinėjimu VSTT pripažino pastabas ir Darbo kodekso reikalavimus, kurių būtina laikytis ir pareigūno, kuris kreipėsi dėl ydingo darbo organizavimo, situacija pasikeitė jo naudai.

Susiduriant su panašiomis darbo organizavimo problemomis V. Laukys ragina profsąjungos narius kreiptis į profesinę sąjungą ir apginti savo teisėtus interesus, o tiems, kas dar nėra profsąjungos nariai, rekomenduoja laiku pasirūpinti savo gerovės užtikrinimu ir paskubėti tapti mūsų nariais.

LAASDPS informacija